De Barber van Sevilla

Er zijn problemen met de pensioenen in Curaçao. Het AOW-fonds heeft een tekort van 40 miljoen euro per jaar. Sommige ouderen kunnen zich niet kunnen veroorloven om te stoppen met werken al zijn ze met pensioen. 

Curaçao heeft jaren op te grote voet geleefd. Op dit eiland ga je met je 60e al met pensioen en als je 40 dienstjaren hebt, mag je al op je 55e met de VUT. Teveel mensen houden dus te vroeg op met werken. Gevolg: het AOW fonds heeft een tekort van ongeveer 40 miljoen euro.

Daarbij komt dat Curaçao in rap tempo grijs wordt. Bijna 14 procent van de bevolking is 60-plusser. In de jaren zestig brachten zes werkenden het pensioen van een oudere op, nu zijn dat er nog maar drie voor elke gepensioneerde. Om de problemen aan te pakken liggen er plannen om de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 op te trekken; die plannen liggen al een paar jaar op de plank en gaan wellicht nu ingevoerd worden. Ook een premieverhoging zit er aan te komen. Curaçao moet deze maatregelen nu echt nemen, anders is het te laat.

De meesten mensen, ook ouderen blijven positief. Men is met een pensioentje van 350 euro - ver onder het minimumloon - dan ook wel wat gewend.

Boy Jansen heeft een kleine kapperszaak in Punda, vlakbij Fort Amsterdam. Hij is bijna 80 en werkt nog steeds. Niet alleen omdat hij wat om handen wil hebben, ook omdat het leven duur is en zijn pensioen laag. Zijn situatie is exemplarisch voor veel ouderen in Willemstad.


Dichtbij Nederland-presentator Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (6'54")

Reportage Boy Jansen, de 'barber van Sevilla' (4'32")

Populaire posts