Isla raffinaderij: wie gaat dat betalen?

Curacao wil zijn Isla-raffinaderij gaan moderniseren, eindelijk. Een flink besluit van het parlement van het eiland. De Isla is één van de meest vervuilende raffinaderijen in de wereld. Neergezet door de Shell, die hem verkocht voor een gulden aan de overheid van Curaçao. Dat was in 1985. Daarna werd hij gehuurd door PdVSA, de staatsoliemaatschappij van Venezuela. Er is door Curaçao en door Venezuela nauwelijks geïnvesteerd in onderhoud van de raffinaderij, waardoor hij nu steunt en kraakt in al zijn voegen. Maar bovenal overschrijdt de Isla, zoals we de raffinaderij hier noemen, dagelijks de veel te soepele milieunormen. En iedereen staat erbij en kijkt ernaar. 

Aan de andere kant, is de olie-industrie op Curaçao goed voor bijna 6% van het Bruto Nationaal product en dus een belangrijke pijler van de economie. De schatting is dat de Isla ongeveer 2000 mensen direct en indirect werk geeft op dit moment.
De raffinaderij is eigendom van de Curaçaose overheid. Die verhuren hem aan de Venezolanen. Dat huurcontract eindigt in 2019. Curaçao staat nu voor de keuze of het door wil gaan met olieraffinage op het eiland. Er is veel weerstand tegen, vanwege de vervuiling, maar een groot deel van de bevolking én de regering is bang dat het eiland niet zonder kan.

Het parlement heeft nu besloten om door te gaan, maar dan moet de raffinaderij wel grondig gemoderniseerd worden, want zoals die nu draait kan echt niet meer. Er moet dus geld van een buitenlandse investeerder komen en of dát gaat lukken is nog maar de vraag. Er hangt een hoog prijskaartje aan dit besluit. De regering heeft laten uitrekenen wat het kost om deze raffinaderij te moderniseren, en dat is niet mis. 2,5 miljard euro!!!. En dat geld heeft Curaçao in ieder geval niet. Het eiland gaat dus op zoek naar een rijke partij.

Er staat niemand te dringen voor de poort. De Valero raffinaderij op Aruba is al dicht en dat scenario is ook zeer reëel voor Curaçao. Je zou verwachten dat Venezuela met PdVSA, hun staatoliebedrijf dat er nu al zit, zou investeren, maar het blijft angstvallig stil bij onze zuiderbuur. De enige andere kandidaat die ik kan bedenken is het Chinese staatsbedrijf CSCEC. Die zijn erg actief op dit moment. Maar dat is verder gissen.

Deskundigen zeggen dat het besluit van het parlement veel te laat komt om de olieraffinage na 2019 te continueren. Duidelijk is in ieder geval dat de manier waarop de raffinaderij nu draait, niet meer kan. Het is om die reden dat het parlement gisteren ook een commissie heeft benoemd die een scenario gaat uitwerken als de Isla in 2019 toch moet sluiten. Dat scenario wordt door velen veel veel realistischer geacht. Maar ook dan is er veel geld nodig.

Het gebied waar de raffinaderij al bijna 100 jaar staat is zeer vervuild. De Shell hoefde zich niet te houden aan milieuregels en PdVSA wilde zich nooit houden aan milieuregels. De sanering van dit gebied gaat ook een slordige 800 miljoen euro kosten. En wie die rekening gaat betalen? Joost mag het weten.

NTR-presentator Anousha Nzume in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (3'14")