Vier Nederlanders Curaçao uitgezet

(c) Karen Attiah
WILLEMSTAD - De criminaliteitscijfers over de eerste zes maanden van 2013 op Curacao zijn bekend gemaakt. Daaruit blijkt, onder andere, dat er gemiddeld elke dag twee vreemdelingen van het eiland worden uitgezet. Daaronder bevinden zich ook Nederlanders.

Ook opvallend is het aantal roofovervallen op Curaçao. Het eerste half jaar waren dat er 284. Bijna twee per dag. Je mag dan volgens mij gerust van een epidemie spreken. Van die 284 werden er bijna zeventig op straat gepleegd en zestig maal bij mensen thuis. 2013 is met dit aantal één van de slechtste jaren deze eeuw. Ook het aantal moorden is extreem hoog. Negen in het eerste half jaar. De bekendste is uiteraard de moord op politicus Helmin Wiels, 5 mei.

Als je die twee per dag zou extrapoleren naar de grootte van de Nederlandse bevolking, dan zouden er elke dag meer dan tweehonderd vreemdelingen het land worden uitgezet. Wellicht dat daar een aantal politici in Den Haag erg blij van wordt, maar je moet er toch niet aan denken. De meeste uitzettingen op Curaçao gaan om Jamaicanen, maar ook Haitianen, Colombianen en Venezolanen worden regelmatig teruggestuurd.

En dus ook Europese Nederlanders. Navraag leert dat alle vier zijn teruggestuurd omdat zij een misdrijf hebben begaan, veroordeeld zijn en/of hun gevangenisstraf hier hebben uitgezeten. Daarna zijn ze uitgezet.
Nederlanders, van alle buitenlanders hier, hebben een aparte status. Ze moeten namelijk toegelaten worden van rechtswege, zoals dat heet. Dat kan niet geweigerd worden. Bij echte buitenlanders is dat anders, die moeten een verblijfsvergunning aanvragen. Als Nederlander moet je dus wel iets doen, en als je dat nalaat, handel je dus in strijd met de wet. Over het algemeen kun je dat dan ter plekke repareren en word je dus nooit uitgezet. Behalve dan als je crimineel bent!

Echte buitenlanders kunnen dus worden uitgezet als ze geen verblijfstitel hebben, ben je veroordeeld dan kun je na je straf ophoepelen. In het geval van de Nederlanders, gaat het dus wel altijd om criminaliteit en wordt je met je Nederlandse paspoort uit een deel van het Koninkrijk gezet.

Dat laatste is pikant. VVD–Tweede Kamerlid Bosman heeft een initiatiefwet Personenverkeer die regelt dat een Antilliaanse Nederlander na zes maanden verblijf in Nederland alleen mag blijven als hij kan aantonen dat-ie inkomen heeft, dat-ie zijn school heeft afgemaakt en nog wat regeltjes. Bosman wil de door hem geconstateerde stroom kansarme Antillianen indammen met deze wet.

Bosman heeft altijd gezegd dat een regeling om Antilliaanse Nederlanders apart te behandelen legitiem is, omdat de eilanden dat zelf ook doen. Deze uitzetting van vier Nederlanders, toont inderdaad aan dat Curaçao in dit geval dus wel degelijk mensen met een Nederlands paspoort uitzet.

Toch gaat de vergelijking mank. De vestigingseisen op curaçao zijn formeel. Als jij je wilt vestigen op Curaçao is dat altijd mogelijk. Alleen pensionado’s moeten aan regeltjes voldoen om te kunnen profiteren van een gunstig belastingklimaat; maar dat is echt iets anders.

Bosman stelt dus voorwaarden aan het verblijf van iemand met een Nederlands paspoort, die niet geboren is in Nederland. De eilanden doen dat niet.

Het is onduidelijk waarom Nederland gewoon niet hetzelfde doet als de eilanden hier. Dus pas als je crimineel wordt, moet je ophoepelen en niet als je tot een bevolkingsgroep hoort die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken en je na zes maanden een meldingsplicht krijgt. Het merendeel van de Antillianen die naar Nederland komt is namelijk hoog opgeleid of gaat zich hoog opleiden en krijgt straks te maken met de Bosman wet, terwijl die helemaal nooit bedoeld is voor hen.

Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'31")

Populaire posts