Wie is Christiaan van Assendelft van Wijck (III)?

201303260624-1 miljardair-krijgt-oplichters-niet-uit-luxevilla
In het verleden kwam hij regelmatig in de media in verband met fysieke aanvaringen met onder andere ondernemer Cees Baas, chirurg Paul de Windt. In de loop van de tijd maakten ook diverse advocaten kennis met zijn vuisten en de nodige bedreigingen. Vanaf 29 oktober 2011 zette hij zichzelf op de kaart als een Curaçaose projectontwikkelaar met de presentatie van project Kiki Beach & Ocean boulevards and Islands ter waarde van 1,3 miljard nafls (meer dan 600 miljoen euro).

Bijna 2 jaar later, anno september 2013, is het project nog immer niet aangevangen. Doch laat de zakenman steeds meer van zich spreken, niet in de laatste plaats om zijn Curacaose belastingschuld van meer dan 10 miljoen. Maar ook in verband met de ophef rondom de Belgische villa en de bouw- en horecavergunningsperikelen van Oceanclub Saint Tropez Oceanclub op Curacao. Reden om eens te onderzoeken: wie is Christiaan van Assendelft van Wijck?

Vandaag het laatste deel: Projectontwikkelaar Chris van Assendelft van Wijck in Curacao en Belgie

Op 19 maart 2013 verhuist Van Assendelft van Wijck met zijn nieuwe entourage naar België, naar eigen zeggen omdat hun baby behandeling behoeft van Belgische specialisten. Maar algemeen wordt aangenomen dat Van Assendelft zijn schuldeisers, ex-vrouw, en belastingen op Curaçao niet kan of wil betalen en de Belgische villa weer toe wil eigenen. Om echter intrek te kunnen nemen in zijn inmiddels verkochte Belgische villa, moest Van Assendelft eerst van zijn kopers en koopconstructie af.

Onder internationale media-aandacht jaagt Van Assendelft op 21 maart 2013 met opmerkelijke acties de kopers uit de villa "De Kluis" in Schilde. Hierbij houdt Van Assendelft de internationaal opgetrommelde media valselijk voor dat het ging om 'huurders' die zijn huis zouden slopen. Met veel omhaal doet van Assendelft voorwenden dat hij een uitzettingsvonnis zo goed als zeker in de broekzak had. De werkelijkheid was dat de koper in voorarrest zat op verdenking van verduistering van vennootschapsgoederen en zich niet kon verdedigen.

Het officiele uitzettingvonnis werd uiteindelijk op 17 april bij verstek toegewezen, 3 weken nadat Van Assendelft en zijn vriendin de villa met alle inboedel en verbouwingen reeds onrechtmatig hadden toegeëigend. Van Assendelft heeft het bewuste vonnis tot op heden niet betekend, hetgeen feitelijk inhoudt dat Van Assendelft de villa gekraakt houdt. Ondertussen staat de villa weer te koop, maar zit de koper zit nog steeds in voorarrest. Het is onbekend of de kopers, die meer dan een miljoen euro in de villa hebben geïnvesteerd, het bij de vijandelijke overname en verlies van al hun spullen zullen laten.

Horecavergunning
Ondertussen, in de midden van een strenge horeca-vergunningscontrole van de SKS en politie in Curacao, ontstaat in augustus 2013 op Curaçao opnieuw media-ophef nadat de pers ontdekt dat de grootste horeca-onderneming van Curacao, oceanclub Saint Tropez, noch voorganger Beachclub Moon, ooit over horeca-vergunningen hebben beschikt.

Daarnaast blijkt Saint Tropez Oceanclub & Suites inmiddels een hotel te zijn geworden, echter zonder hotelvergunning. Enkele dagen later wordt eveneens bekend waarom geen horeca en hotelvergunningen zijn verstrekt: de diverse bouwvergunningen op het complex blijken niet in orde, en deels zelfs niet aangevraagd. De eigenaar van de het appartementen en beachclub complex op Pietermaai blijkt, via stichtingen, Christiaan van Assendelft van Wijck.

Exploitanten Oliemuller en Thielman van Saint Tropez Oceanclub & Suites ontkennen aanvankelijk het ontbreken van de vergunningen. Als duidelijk wordt dat het nieuws waar is, zeggen de pachters niet op de hoogte te zijn geweest van de bouwvergunningsproblemen, die benodigd zijn voor de horecavergunningen.
De Amigoe weet echter handen echter te leggen op een gerechterlijke verklaring waaruit blijkt dat de exploitanten al jarenlang goed op de hoogte waren van de diverse bouwactviteiten op Pietermaai.


Bouwvergunning
Ondertussen zit de inmiddels 53-jarige Amsterdammer in België niet stil. Tijdens een interview met Radio Direct op 13 augustus 2013 geeft Van Assendelft aan vanuit België aan een nieuw project in Nederland te werken. De ondernemer zegt de "grootste Beachclub van Europa in midden Nederland" en "Klapper van Europa" aan het realiseren te zijn. Verder gaf Van Assendelft van Wijck in het hetzelfde interview aan nog steeds voornemens te zijn project Kiki Beach in Curaçao te realiseren "binnen een half jaar als de Curaçaose overheid de gronden in pacht geeft".

Uit een ander interview van 30 augustus jl wordt vervolgens duidelijk dat de exploitanten inmiddels diverse gesprekken hebben gehad met het Ministerie van Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Planning (VVRP). Samen met eigenaar Van Assendelft stellen de uitbaters optimistisch te zijn dat VVRP sector-directeur Caroline Gonzales-Manual achteraf de bouwvergunningen 'regelt', opdat de exploitanten alsnog spoedig een horeca- en hotel vergunning krijgen.

Belastingschulden
Ondertussen wachten de diverse schuldeisers in Curaçao op hun geld. Omdat Van Assendelft tot op heden, ondanks diverse vonnissen en beslagen niet over de brug komt, is in mei dit jaar het jacht Mon-a-Mohr van Assendelft in het openbaar geveild, nadat eerder dit jaar ook zijn Mercedes S350 op Curaçao al was geveild ten behoeve van schuldeisers. Ook op de Boston Whaler van Van Assendelft ligt beslag, evenals op de maandelijkse huurpenningen van Saint Tropez op Curacao. Van Assendelft's ex-vrouw heeft inmiddels in België haar spullen laten ophalen. Onbekend is de betalingsstatus van de 10 miljoen aan Curaçaose belastingschulden.

Lees hier deel 1
Lees hier deel 2