Justitieminister Curaçao wil niet meer netjes praten


Minister van Justitie, mr. Nelson Navarro
WILLEMSTAD – ‘Indien mij iets overkomt, indien ik buiten kom en ik struikel en stoot mijn hoofd, degene die hiervoor verantwoordelijk zal zijn is de heer Gerrit Schotte. Als ik daar buiten loop en ik word in mijn hoofd getroffen door de bliksem, degene die hiervoor verantwoordelijk zal zijn is Gerrit Schotte.’
Opmerkelijke woorden van de Curaçaose minister van Justitie, Nelson Navarro. Deze en andere uitlatingen deed hij op de televisie en op de radio in de laatste week van juli.
Wat volgt is een kort geding van de ex-premier, die zich dit niet zomaar laat zeggen. Hij voelt zich ernstig in zijn eer en goede naam aangetast en zegt in zijn pleidooi: ‘ In een sfeer waarin de gemoederen na de moord op Helmin Wiels hoog zijn opgelopen, brengen de uitlatingen bovendien het leven van mij en mijn gezin in gevaar’.
Schaapskleren
In het televisie-interview insinueert Navarro, volgens Schotte, dat hij zou zijn gelieerd aan de georganiseerde misdaad of onderwereld en dat de strafzaak waarin hij verdachte is daarover gaat. Schotte vervolgt: ‘Navarro wekt als minister de indruk dat hem uit informatie van onder hem ressorterende diensten en uit het strafdossier van mij zou zijn gebleken dat ik één van de wolven in schaapskleren ben. In het radio-interview heeft Navarro gesuggereerd dat ik betrokken ben bij de moord op Wiels en dat ik een zware crimineel ben, die het op zijn leven heeft gemunt’, aldus Schotte.
De uitkomst van het kort geding is even opmerkelijk als de woorden van de minister van Justitie. Wie het vonnis oppervlakkig aanhoort, concludeert dat Gerrit Schote ‘gewonnen’ heeft. De rechter komt tot de conclusie dat de gebruikte bewoordingen (in de eerste zin van dit artikel) opgevat kunnen worden als een ernstige aantijging, want – en ik quote-: ‘Daarmee beschuldigt hij (Navarro, dd) Schotte ervan een zware crimineel te zijn, bereid en in staat om een politieke tegenstander uit de weg te laten ruimen. Voor een dergelijke beschuldiging zal genoegzame grond moeten zijn, al helemaal wanneer die afkomstig is van de minister van justitie, van wie wordt verwacht dat hij over meer informatie beschikt dan een willekeurige burger’.
Meningsuiting

Gerrit Schotte weigert het regeringscentrum te verlaten, nadat hij door de Staten is afgezet, september 2012
Maar wie het vonnis nog eens bestudeert, herkent een andere boodschap, die niet gerectificeerd hoeft te worden. Daar prevaleert volgens de rechter de vrijheid van meningsuiting: ‘De uitlatingen op de televisie worden niet onrechtmatig geacht en hier geeft het recht op vrijheid van meningsuiting de doorslag. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Schotte als politicus in beginsel een grotere tolerantie hoort op te brengen ten opzichte van uitlatingen die over hem worden gedaan en zich harde en weinig complimenteuze kritiek zal moeten laten welgevallen’, aldus het vonnis.
En juist die woorden, de woorden die Schotte zich moet laten welgevallen, zijn interessant. Die woorden komen, zo zegt Schotte en concludeert ook de rechter: uit de onder Navarro’s ressorterende (veiligheids)diensten en uit het strafdossier van Schotte. Woorden die niet hoeven te worden herroepen. Leest u even mee?
Navarro: “Het is iets dat ik gezegd heb zowel in de persconferentie als in verschillende interviews en zelfs in het parlement heb ik dat gezegd. Wij zijn beland in een situatie waar de onderwereld zijn intrede heeft gedaan in de bovenwereld. Ik heb dat gezegd omdat alle gegevens die ik ontvang vanuit de verschillende diensten die onder mij vallen duidelijk aangeven dat de georganiseerde criminaliteit vruchtbare grond heeft gevonden op Curaçao om hun rotzooi uit te strooien.Op dit moment weet je niet eens meer wie je wel of niet kunt vertrouwen. Niet de politie, niet het openbaar ministerie, niet de overheid, niet het parlement. Wij verkeren op dit moment in een schandalige situatie waar we in het parlement van Curaçao een politiek leider hebben die een verdachte is. Een politiek leider die daar kritiek komt uiten tegen de minister van justitie zoals het hem goeddunkt, hij en zijn partij want er zijn meer mensen in die partij die spoedig ook verdachten zullen worden, maar je ziet dus duidelijk hoe ver we zijn gekomen.”Ik bedoel de heer Gerrit Schotte die nu overal zware kritiek uit en zegt dat de minister van justitie zich verschuilt achter de financiën om stappen te ondernemen. Waar hij komt zeggen dat hij in twee jaar tijd al het geld van het land Curaçao verkwist heeft, dat zelfs Nederland moest ingrijpen en hem een aanwijzing heeft gegeven en dat het deze overheid is geweest die ervoor moest zorgen om de boel op te ruimen van de ramp die hij veroorzaakt heeft.Dus ik zeg dit heel duidelijk omdat op dit moment de tijd is gekomen om niet meer netjes te blijven en mooi te praten. Ik zal een ieder die schandalige dingen heeft gedaan aangeven en die nu doen alsof hun neus bloedt en willen laten lijken alsof zij dit land komen redden. Dit volk moet erg veel rekening houden met dit soort schapen die eigenlijk wolven zijn maar gekleed als schapen. Wij moeten onze ogen openen in deze gemeenschap, we moeten overgaan tot het aangeven van de dingen die verkeerd zijn en we moeten ook beginnen degenen die deze verkeerde dingen doen ook te vermelden. Ik heb ook gezegd dat ik vanaf nu uitgebreid zal gaan praten over alles wat ik weet van bepaalde mensen en die totaal verkeerd zijn en dat zij het zijn die de grootste mond hebben, mooi weer spelen, maar zij zijn het die het land naar de afgrond helpen.”
Fluisteren
De tijd is gekomen om niet meer netjes te blijven en mooi te praten, aldus Navarro. De veiligheidsdiensten fluisteren in zijn oor en van de rechter mag het…

Populaire posts