'Wie de degens met ons kruist moet oprotten'

Sodemieter op, klootzak! Ik kreeg het twee keer toegeworpen afgelopen donderdag, bij de behandeling van de tuchtzaak tegen de drie advocaten, Sulvaran, Peterson en Eustatius. Eén keer door Chester Peterson en één keer door Eldon 'Peppie' Sulvaran. De laatste gaf daar ook nog een bedekte middelvinger bij, bang om door een van de vele fotografen gesnapt te worden. Schelden doet geen pijn, het tekent slechts het niveau van deze self-proclaimed 'hoeders van onze democratie en rechtstaat'.

Opmerkelijk is het wel, want de duidelijke verwensing van de twee advocaten moet gebaseerd zijn op de producten van mijn pen en wat ik als journalist doorgeef aan het publiek; anders dan dat heb ik geen confrontatie met de heren gehad. En laat nu juist dat thema als rode lijn door de advocaten naar voren worden gebracht in hun pleitnotities: vrijheid van meningsuiting!

Sulvaran verwoordt dat als volgt:
Woorden en meer woorden zijn de gladiatoren, die in de arena van zowel recht als politiek de degens moeten kruisen. Handelen en spreken (gepaard met geschreven) zijn de manieren waarop en de wapens waarmee wij onze politieke denkbeelden in de rechtsorde vorm doen krijgen. 
Getuigen de woorden die ik in ontvangst mocht nemen, geldt dit uitgangspunt blijkbaar alleen voor de heren zelf. Wie de degens echt wil kruisen in hun arena, moet oprotten.

Rookgordijn
Wie de moeite neemt beide pleitnotities door te nemen, ziet vooral een rookgordijn. Die moet voorkomen dat er gesproken gaat worden over de klacht zelf. De pleitnotitie is al een geweldig copy & paste productie van de eerdere wrakingsnota's van beide heren. Dus veel nieuws is er niet in te lezen.

Maar samengevat komt het er op neer, dat klagers de vrijheid van meningsuiting de nek om willen draaien omdat die staan voor de 'corrupte politieke elite', waartoe zij een aantal notabelen van de Curaçaose samenleving rekenen. Verweerders daarentegen zijn de hoeders van die vrijheid van meningsuiting en mogen daarin niet worden beperkt omdat die mening op waarheid berust. Het hogere doel in die strijd heiligt alle middelen, uiteindelijk ook geweld; want dat kan losbreken als inherent onderdeel van de strijd die gevoerd wordt.

Racistisch
Het rookgordijn bestaat uit het invullen van de context waarin de drie heren hun dingen gezegd hebben. Zo is bankdirecteur Emsley Tromp door en door corrupt, net als een deel van de rechterlijke macht, die ook nog eens racistisch is. En omdat dat waar is, hebben ze dat in niet mis te verstande wijze gezegd en die vrijheid komt hun toe vanwege artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het enige wetsartikel - overigens - dat in het 45-pagina's tellend document te vinden is.

Het racistische element dat door de drie naar voren is gebracht, is gebaseerd op een email van de toenmalige Deken van de Orde van Advocaten, Caroline Feviez. Zij schrijft daarin:
"Graag verzoek ik het bestuur met klem de contributie vast te voldoen voor dit jaar. Anders mag je niet stemmen. Ik meen dal Sulvaran etc. in elk geval een enorme achterstand hebben. En wel meer van zijn vrienden. Die kunnen tijdens de ALV niet stemmen. Laten we dat vooral zo houden en hen verder niet sommeren te betalen.
Peterson schrijft in zijn pleitnota:
Met dit bericht, waarin zij het heeft over het uitsluiten van "Sulvaran etc'" en "meer van zijn vrienden" uit een democratisch proces, heeft de deken blijk gegeven van het hebben van een racistische mentaliteit. 
Dat is heel goed mogelijk. Maar alleen als Sulvaran, etc uitsluitend 'zwarte vrienden' hebben. Anders is die conclusie niet te trekken. En dat lijkt onmogelijk, alleen al omdat Sulvaran en Peterson zelf vrienden van elkaar zijn.

Juridische toon
De pleitnota van de vier advocaten, Jan Burgers, Sandra in 't Veld, Frieda Fruchter Pais en Barbara Nagelmakers is in ieder geval juridisch van toon en opzet. En gaat over het volgende:
Klagers hebben respect voor de opvattingen van anderen en ook van verweerders, maar keren zich tegen de vorm, de wijze waarop verweerders kiezen het debat te voeren: die gaat volstrekt in tegen de kernwaarden van de advocatuur en overschrijdt elke binnen - maar ook buiten- de advocatuur geldende betamelijkheidsnorm, met naar mening van klagers ondermijning van het sociaal, rechtstatelijk en democratisch bestel tot gevolg.
En als één van de vele voorbeelden tonen zij een quote van Sulvaran, die hij deed in een uitzending van uitzending van Radio Mas op 31 januari 2014:
De afkeuringswaardige mentaliteit van een persoon die etnische zuiveringen wil toepassen in haar organisatie, in het Engels bekend als “ethnic cleansing”, praktijken die werden toegepast in Rusland en Nazi Duitsland.
Uitspraak
19 december doet de tuchtrechter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur uitspraak. Wie nog eens alles door wil nemen en zelf een oordeel wil vormen, kan de verschillende hyperlinks hieronder aanklikken:

  1. Klacht tegen Sulvaran door Orde van Advocaten
  2. Klacht tegen Sulvaran c.s. door 4 advocaten
  3. Pleitnotitie 4 advocaten
  4. Pleitnotitie Sulvaran
  5. Pleitnotitie Peterson
  6. Aanvulling 1e termijn pleitnota 4 advocaten

Populaire posts