'FKP bouwt op grond dat niet van hen is'

Norwin Ferero op Seru Gato, met uitzicht op plantage Malpais | Foto Dick Drayer
Norwin Ferero op Seru Gato, met uitzicht op plantage Malpais | Foto Dick Drayer
Dit artikel verscheen eerder bij Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD - Fundashon Kas Popular (FKP) bouwt op terrein dat niet van hen is. Dat zegt Norwin Ferero van de stichting Belangenbehartiging Rechtsopvolgers van Sybrecht van Uytrecht.

Gebrekkige koloniale en kadastrale administratie heeft de eigendomssituatie rondom Malpais diffuus gemaakt. Professor Jandi Paula constateerde dat al in zijn onderzoeksrapport naar de rechthebbenden van plantage Malpais. Naamsverwarring en onderhandse verkopen maken het moeilijk te traceren wie er anno 2016 recht heeft op welke grond.


Volgens de nazaten van de slaven van Sybrecht van Uytrecht behoort heel Malpais tot hun erfenis. "Dat staat vermeld in de executiebrief van de erfenis die in 1812 is gelegeerd", zegt Ferero. Hij geeft toe dat goed historisch onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven. "Dat FKP illegaal terrein bezet en daar dus ook illegaal infrastructuur op aanlegt is historisch makkelijk aan te tonen. Neem het koopcontract van FKP er maar bij. Daarin staat letterlijk":

De plantage WEITJE, voorheen genaamd KLEIN MALPAIS, in vorige titels van aankomst omschreven als volgt: "Eene plantagie genaamd Klein Malpais, () liggende rondom in zijne eigen trankeren, met een vrije weg langs beoosten de westtrankeer en ook dat de Landsgeut die benoorden den gemeenten weg ligt, buiten blijven moet, benevens nog een canoekje of stuk gronds genaamd Rustplaats, gelegen tusschen Groot Piscaderes en de genoemde plantagie Klein Malpais, liggende rondom in zijne eigen trankeeren ().

Verwarring
Rustplaats wordt op de meeste kaarten aangeduid als Wechi en is 134 hectare groot. Het ligt pal ten westen van Klein Malpais", zegt Ferero. "Het moet nadrukkelijk buiten de koop blijven. Wat FKP heeft gekocht is 12 tot 15 hectare grond, daar waar het landhuis staat." Maar Ferero gaat nog een stapje verder: "De aankoop van Weitje, voorheen Klein Malpais is ook illegaal. Henri Beaujon heeft het stuk grond in 1974 in vruchtgebruik gekregen van de Shell. Hoe kan hij het in 1991 verkocht hebben aan Wechi Real Estate NV, die het vervolgens in 1993 aan FKP verkocht?"

De verwarring over de verschillende namen van de terreinen bij Malpais begint in 1812. De dertien slaven van Sybrecht van Uytrecht krijgen in februari de gronden toegewezen. De eigenaar van Klein Malpais - dat uitdrukkelijk niet behoorde bij de erfenis - Mathias van der Dijs, verkoopt Klein Malpais, maar voor een dubbele prijs. In 1845 duikt er een brief op dat één van de dertien slaven weer slaaf is geworden. Een aanwijzing dat de dertien slaven hun eigendom mogelijk is ontnomen na de uitvoering van het testament.

De conclusie van Ferero is dat de grond van Klein Malpais meteen en onderhands doorverkocht werd inclusief de slavengronden Rustplaats/Gato. Wie de eigen trankeer van de plantage Malpais op de verschillende bestaande kaarten bekijkt, ziet ook dat de koralen 'natuurlijk' doorlopen van Seru Gato naar Rustplaats.
Minister Suzy Römer op werkbezoek | Foto: Dick Drayer
Minister Suzy Römer op werkbezoek | Foto: Dick Drayer

Suzy Römer
Minister Suzy Römer hakt in februari 2016 de knoop door en geeft FKP een bouwvergunning voor 62 woningen in het gebied waar al infrastructuur is aangelegd. Volgens de minister is al het juridisch voorwerk gedaan en staat het gebied op naam van FKP.

"Gevraagd of de minister bereid is een historisch onderzoek te doen zoals Jandi Paula dat deed voor Gato, wuift de minister weg. "Dat ligt niet op mijn pad. Ik ben minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning. Niet van Onderwijs en Cultuur. Die moeten dat maar doen. Er komt een moment dat je uit geadviseerd bent en dan moet je als minister een beslissing nemen. Heel veel mensen hebben een huis nodig op Curaçao. Ik ben een minister van bouwen."

Lees hier deel I: Gebrekkige koloniale administratie nekt vrijgemaakte slaven

-0-0-0-