Schotte kent alleen eigen belang

Schotte kijkt toe hoe zijn advocaat, mr. Sulvaran het woord voert
Deze week stond in het teken van de maffia en het grote geld. Met twee rechtszaken die daar een einde aan willen maken. Babel en Bientu. Schotte en Dos Santos. Beiden verdedigd door dezelfde advocaat: Eldon 'Peppie' Sulvaran.

Een advocaat die in de zaak Bientu zelf vuile handen maakte. Hij was de raadsman van Robbie dos Santos en de adviseur van Justitieminister Elmer 'Kadé' Wilsoe. Een trio dat probeerde het zwarte geld van Dos Santos gestald in Amerika via Hillary Clinton weer los te peuteren.
Het is maar goed dat de rechter de advocaat niet kan wraken, anders had Schotte er echt alleen voor gestaan.

Ik voeg bij deze gemakshalve ook de zaak Maximus, de moord op Helmin Wiels toe. Immers ook daar komen dezelfde acteurs in voor. En indachtig mijn goede oude vader, die mij altijd zei: bekijk alles in samenhang. Losse eindjes zijn uiteindelijk bedoeld om aan elkaar te knopen. 

Stuitend
Het requisitoir van het Openbaar Ministerie en de pleitnota's en verdere verweerschriften van de verdediging in de strafzaak ‘Bientu’ waren veelzeggend en onthutsend. Het vonnis in de zaak Babel zo mogelijk nog meer. De verwevenheid tussen de wereld van het geld, de gokindustrie en politiek is door het OM stuitend neergezet en in de zaak van Schotte nu bevestigd door de rechter. 

De stoute jongensstreken van Gerrit daargelaten, is vooral de aanklacht van ambtelijke omkoping stuitend en zeker als je bedenkt dat Gerrit Schotte op geen enkel moment heeft getoond dat te begrijpen.

Integendeel zijn woorden onder aan de trap van het stadhuis, na de uitspraak waren daarin veelzeggend. Luister maar eens naar de video die ik samen met Hester Jonkhout in opdracht van de NOS vrijdag maakte:

Verstaander
De woorden van rechter Irene Lips waren dan ook snoeihard en laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Althans voor de goede verstaander. En daar reken ik - in de lijn van het betoog van Lips - de clan van de MFK en Gerrit Schotte zelf even niet bij.

Gerrit Schotte heeft zich in de woorden van Lips 'als ambtenaar met giften laten omkopen en door zo te handelen zijn plicht als ambtenaar verzaakt. Namelijk: integer en neutraal zijn.' Lips zegt dat voor een goed functioneren van een democratische samenleving, het van belang is dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Door zijn handelen heeft Gerrit Schotte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid ernstig geschaad. En dit geldt nog meer omdat Schotte na het aannemen van de giften de eerste minister-president van het land Curaçao was geworden en daarvan gaat een voorbeeldfunctie uit.

Het Gerecht vindt dat Schotte zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder heeft laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland. Het belang van de maatschappij bij een integere verkiesbare politicus is groter dan het eigen belang. Niet alleen de bescherming van de democratie, ook het respect voor andere gekozen volksvertegenwoordigers en de kiesgerechtigden brengt dit mee. Uit niets, zo concludeert de rechter blijkt dat Gerrit Schotte inziet dat zijn handelwijze ontoelaatbaar was. En het is dit totale gebrek aan inzicht dat leidt tot de straf niet meer mee te mogen doen aan de verkiezingen.

Sulvaran: Schotte is opnieuw onschuldig
tot uitspraak in hoger beroep
Volksvertegenwoordiging
Het respect voor andere gekozen volksvertegenwoordigers kan overigens alleen maar verdiend worden, zo is mijn overtuiging, als deze groep nog komende week een Statenvergadering aanvraagt. Daarin zullen de 15 mannen en 5 vrouwen die geen veroordeling hebben Gerrit Schotte moeten vragen zijn zetel ter beschikking te stellen in afwachting van een uitspraak in hoger beroep.

Ook zou het parlement met het oog op de komende Statenverkiezingen een integriteitsverklaring of eed af moeten leggen. Daarmee kunnen zij publiekelijk laten zien dat zij de rechtsstaat serieus nemen.

Een echte volksvertegenwoordiger was uiteraard zelf al opgestapt. Maar zoals de rechter in haar vonnis al zei: 'Gerrit Schotte heeft zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland.'

Die constatering zal ik de komende maanden, als Schotte met zijn MFK campagne voert telkens weer tegen het licht houden. Raadsman Peppie Sulvaran haastte zich na afloop van de uitspraak tegen de pers te zeggen dat Gerrit Schotte weer onschuldig is totdat er een uitspraak ligt in hoger beroep. Dan heeft-ie het vonnis toch niet goed begrepen.

-0-0-0-

Vonnis Babel: Gerrit Schotte (11 maart2016)