Favela Painters signeren stegengebied in Otrobanda

Ingang Elleboogsteeg Otrobamda
WILLEMSTAD - Bewoners van het stegengebied in Otrobanda hebben genoeg van de auto's in hun wijk en de grote leegstand. Wie de Elleboogsteeg tegenover het Landskantoor binnenstapt, kan de verpaupering niet ontgaan. Dit weekend werd daar visueel een einde aangemaakt door de Favela Painters.

Die schilderden verschillende bewoonde en onbewoonde en vervallen huizen in een strak palet van rechte lijnen en kleurvakken. Dat deden ze samen en op verzoek van de studenten van de universiteit van Curaçao en Medellin uit Colombia. Jaarlijks organiseren die twee met bewoners van een wijk in Willemstad een project om de plaatselijke leefbaarheid te vergroten.

Dre Uhrhan van Favela Painting
(klik hier om de reportage te beluisteren)
"We schilderen de problemen van de week niet weg", zegt Dre Urhahn, die zijn Favela Painters tijdelijk heeft omgedoopt tot Curaçao Painting Crew. Maar hij hoopt wel dat de mensen met wat meer liefde naar hun eigen buurt kijken. "En dat lukt meteen, want mensen stoppen en komen een praatje maken. Bewoners zijn enthousiast!"


Marcel Dennert, directeur van Stichting Monumentenzorg heeft zelf twee panden standen die via Stadherstel opgeknapt moeten worden. Hij erkent het probleem van de verpaupering en voegt daaraan toe dat de het huurniveau in de wijk te laag is om kostendekkend te kunnen renoveren. 

"Stadsherstel is altijd een kwestie van economische haalbaarheid en deze buurt heeft dus een extra uitdaging. Dit soort projecten van de universiteit zijn belangrijk om bewoners het besef te geven dat ze zelf een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van hun omgeving."

Marouska Manuel van de Fundashon Rif, de plaatselijke bewonersvereniging, is blij met alle aandacht. De buurt had een aantal vervallen panden al wit geschilderd uit protest tegen de leegstand. Ze vraagt ook aandacht voor de parkeerproblematiek in de wijk. 
Maroushka Manuel (l) en Sofia Saavedra
Sinds de invoering van betaald parkeren, zet het winkelend publiek zijn auto gratis in de kleine steegjes van de buurt. "We kunnen soms de deur niet uit, omdat er eentje in de straat wacht op een leeg plekje."

Met de ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Vervoer die dit weekend ook een kijkje kwam nemen worden de problemen besproken. "De verhuizing van het oude ziekenhuis naar de nieuwe locatie schept wellicht mogelijkheden om dit parkeerprobleem op te pakken",  zegt Sofia Saavedra Bruno van de Universiteit van Curaçao. "Maar de bewoners moeten wellicht ook zelf bereid zijn om hun auto daar dan te parkeren."