Ook Whiteman respecteert scheiding der machten niet

Raúl Henriquez | Foto: Dick Drayer
WILLEMSTAD - Raúl Henriquez is mijn buurman. Niet één waar ik een kopje suiker bij kom lenen, maar wel zo'n buurman die je bij het voorbijgaan groet. Dat is omdat we elkaars gezichten kennen. Verder is het nooit gekomen en dat zegt waarschijnlijk meer over mijn buurman, dan over mij.

Henriquez is secretaris van de ministerraad. Iemand die veel weet en veel hoort. Zo niet alles weet en alles hoort wat er zich op Fòrti afspeelt. Iemand dus, die je moet kunnen vertrouwen.

Boos
Dat laatste is ineens een probleem. Begin januari kreeg hij plots een toegangsontzegging. Drie maanden mocht-ie niet naar binnen, in april nog eens met drie maanden verlengd. Premier Ben Whiteman wilde destijds geen toelichting geven. Maar de rechtszaak die volgde met een uitspraak op vrijdag jongstleden, maakt duidelijk waarom.

De regering is boos omdat Henriquez contact met de Vertegenwoordiger van Nederland had over een conceptbrief. Die ging over een reactie van de Raad van Ministers op de hulp die minister Ronald Plasterk van Koninkrijkszaken had aangeboden om de problemen met de Isla-raffinaderij aan te pakken.

De secretaris had schriftelijk contact met Henk Brons, de Vertegenwoordiger van Nederland. Maar volgens Whiteman had Henriquez daarmee uit de school geklapt. Die brief had nooit gedeeld mogen worden met Nederland. Een andere brief was in de maak, een meer politieke brief. Die had naar Nederland gemoeten.

Brons laat intussen weten dat er weliswaar contact is geweest, maar dat de inhoud van de gedetailleerde brief nooit besproken is geweest. 'Henriquez heeft nimmer gerefereerd aan de inhoud van de uiteindelijk niet verzonden conceptbrief’, zegt Brons. Maar het is al te laat. Henriquez moet thuis blijven en mag niet meer aan het werk.

Rechter
De zaak komt bij de rechter. Die oordeelde vrijdag dat er geen goede gronden waren om de secretaris te schorsen en hem de toegang tot Fòrti te ontzeggen. Henriquez moet weer aan het werk. Whiteman roept op zaterdag - als door een wesp gestoken -  de Raad van Ministers bijeen in een buitengewone vergadering met maar één agendapunt: het lozen van Henriquez, terugkeer van Henriquez als secretaris is geen optie. Rechtelijke uitspraak of niet.

En dus krijgt de secretaris op zondag een een brief via de deurwaarder waarin hem op grond van nieuwe redenen de toegang wordt ontzegd. Advocaat Arndt van Hoof, raadsman van Henriquez, zegt daarover: "Mijn cliënt is sinds 10- 10-‘10 als secretaris van de ministerraad werkzaam en er zijn nooit klachten over zijn functioneren geweest. Hij zit nu bijna zes maanden thuis. Dit weekeinde heeft men iets verzonnen om hem de toegang tot het werk te weigeren."

Slechte werkgever
Hoe de zaak verder gaat, kan iedereen die Curaçao kent, uittekenen. Het is namelijk niet voor het eerst dat een hoge ambtenaar sneuvelt in de relatie met zijn minister. De overheid laat opnieuw zien een slechte werkgever te zijn.

De staat van dienst spreekt boekdelen. Henriquez wordt opzij gezet om andere reden dan aangevoerd. Het lijstje is niet alleen indrukwekkend lang - kijk alleen maar naar het aantal SG-s op ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - maar wordt ook nogal eens gekenmerkt door het niet opvolgen van gerechtelijke uitspraken.

De meest in het oog springende zaak was die van het Hoofd van de Veiligheidsdienst, Edsel Gumbs, die teveel wist van de corrupte praktijken van zijn baas en na vier gerechtelijke uitspraken nog steeds niet terug mocht naar zijn oude plek.

Whiteman laat met de zaak Henriquez zien dat de overheid een onbetrouwbare partner is, die bovendien het slechte voorbeeld geeft. Maar meer nog dan dat, respecteert de premier de trias politica niet; de basis van ons staatsbestel. En dat hebben we, spijtig genoeg, al eens eerder gezien...