Schorsingsbesluit bankpresident Tromp neemt onrust niet weg

José Jardim | Foto: Dick Drayer
WILLEMSTAD - Het besluit van José Jardim en zijn ambtsgenoot van Sint-Maarten, Richard Gibson om bankpresident Emsley Tromp te schorsen wringt mogelijk met de statuten van de CBCS, de Centrale Bank van beide landen . Dat kan worden opgemaakt uit het gesprek na afloop van de speciale persconferentie donderdagmiddag in Willemstad met de Curaçaose minister van Financiën.

Luister hier naar het gesprek met José Jardim

Al sinds de oprichting van de gezamenlijke bank is de Raad van Commissarissen (RvC) niet voltallig. Statutair moeten er zeven leden zijn, maar op dit moment zijn er maar drie, Robert Pietersz, Tom Kok, en Hubert Lopez.

In het gesprek met minister Jardim wordt duidelijk dat er geen gezamenlijk RvC-advies is gegeven op het schorsingsbesluit. Artikel 20, lid 3 van het Bankstatuut bepaalt dat de president kan worden geschorst of tussentijds ontslagen op aanbeveling van de RvC.

Ontwijkende antwoorden
Jardim stelt dat de standpunten van de drie RvC-leden bekend zijn, maar weigert zich uit te spreken welke adviezen dan zijn gegeven op een gerichte vraag van beide ministers. Jardim stelt: "We hebben adviezen gekregen van leden van de RvC." Maar van een gezamenlijke aanbeveling is geen sprake. Dat is volgens Jardim inderdaad niet het geval.

De ontwijkende antwoorden van Jardim over de totstandkoming van het noodzakelijke advies om een schorsingsbesluit te mogen nemen, voedden de gedachte die deze week al in diverse media werden geuit over de modes operandi van Glenn Sulvaran, partijloos Statenlid met RvC-lid Tom Kok en zijn eigen minister José Jardim.

Glenn Sulvaran | Foto: Dick Drayer
Eenling
Sulvaran staat aan de wieg van de benoemingsbesluiten van Kok als commissaris en Jardim als minister van Financiën. Eerder deze week opperde de eenling in het parlement al dat Tromp geschorst moest worden.

Toen zei hij nog dat het onbegrijpelijk is dat de ministerraad, noch de Financiën-ministers iets kunnen doen. Doelend op de situatie van een niet voltallige en dus kreupele raad van Commissarissen. Amper twee dagen later is het gaatje in de wet gevonden en zegt zijn minister dat hij van mening is dat het proces goed is doorlopen. Commissaris Robert Pietersz en Hubert Lopez zijn vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Belangen
Grote vraag is welke belangen Glenn Sulvaran heeft en waarom hij zo gespitst is op het vertrek van Emsley Tromp. Gerrit Schotte meldde onlangs zelfs dat het Statenlid betrokken is bij de problemen van de Girobank en de curatelestelling van die bank onder leiding van de CBCS van Emsley Tromp. En dat daaruit de felheid van Sulvaran kan worden verklaard om Tromp weg te werken.

Voor de buitenwereld is het optreden van Jardim belangrijk om de onrust weg te nemen en het blazoen in ieder geval tijdelijk schoon te poetsen. Maar lokaal, op Curaçao is dat nog maar de vraag.

Het schorsingsbesluit van Sulvaran's minister en de wankele basis daarvan op grond van het Bankstatuut, nemen die zorgen niet weg. Ze roepen juist meer vragen op over het landsbelang dat iedere actor in deze 'gate' zegt te vertegenwoordigen.


Populaire posts