15% Curaçaose kiezer wil uit het KoninkrijkWILLEMSTAD - Curaçao moet uit het Koninkrijk der Nederlanden stappen. 15% van de kiezers was die mening toegedaan in 2012. Dat blijkt uit een onderzoek naar stemgedrag in dat jaar door onderzoeksbureau GrootZ in opdracht van journalist Yves Cooper*. 

68,1% van de kiezers wil dat niet en 16,9% heeft geen mening. De meningen over dit thema zijn zeer sterk verdeeld weten we uit voorgaande verkiezingen en het referendum van 2009 waarbij Curaçao was verdeeld in een SI- en NO-kamp waarbij het SI kamp (kort samen te vatten als voor behoud van de Staatkundige band met Nederland) een nipte zege behaalde.
Overigens ging dat referendum niet direct over onafhankelijkheid maar over de vraag of het proces tot onderhandeling met Nederland over een autonome status van Curaçao binnen het Koninkrijk moest worden voorgezet waarbij alle weerstand tegen de toen gevestigde politieke orde zich verzamelde in het NO-kamp wat een belangrijke basis moet zijn geweest voor de opkomst van PS.

De trouwste aanhang voor een band binnen het Koninkrijk zit bij de PAR-stemmer (92,2%), gevolgd door de PAIS-stemmer (81%). Van de PS-­stemmers is 43% het er mee eens dat Curaçao uit het Koninkrijk moet stappen maar toch is ruim 31% van de PS-kiezers het er niet mee eens. MFK, MAN en PNP nemen een tussenpositie in waarbij 66 tot 72% niet uit het Koninkrijk moet stappen.

---------------------------------------------
*19 oktober 2012: Kiko a pasaPopulaire posts