Curaçao kiest niet op basis partijprogramma

WILLEMSTAD - De meeste kiezers kozen in 2012 niet voor een partij vanwege het partijprogramma. Dat blijkt uit een onderzoek naar stemgedrag door onderzoeksbureau GrootZ in opdracht van journalist Yves Cooper*. Slechts 5,3 procent vond inhoudelijke punten belangrijk voor de stemkeuze.

Alleen de PS trekt meer stemmers om de inhoud, al blijft het bij een schamele 9%.

Persoonskenmerken
Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de kiezers op Curaçao een partij kiezen vanwege persoonskenmerken van de politicus (28,7%). Vooral voor de PAR, PNP en PS-stemmer is dit het belangrijkste argument (respectievelijk 42,5%, 46,9% en 37,7%).Voor de MAN- en MFK-stemmer is het argument dat de kandidaat goed werk heeft geleverd veruit het belangrijkste (respectievelijk 46,3 % en 32,6%). Voor de PAIS stemmer ligt de belangrijkste motivatie voor de stemkeuze in de wens voor verandering, iets nieuws.

Bij alle partijen speelt familiariteit een aanzienlijke rol, Van de gehele steekproef geeft 12,4% bij deze open vraag aan de kandidaat persoonlijk te kennen en daarom op de kandidaat te hebben gestemd.

Bij de PNP-stemmers wordt 'familiariteit' veel vaker genoemd (21,9%) in vergelijking met de
andere partijen.

In ruil voor3% van de respondenten gaf aan gestemd te hebben in ruil voor iets retour, een gunst. Bij de MAN, MFK en PS was dit percentage het hoogst. Bij de MAN zelfs 7,5%.InhoudToch zegt 73 procent gestemd te hebben op de partij die inhoudelijk het beste is. PAIS-stemmers (77,3%) kiezen vaker voor de inhoud, terwijl MAN-stemmers daar minder omgeven (64,.1 %).

Partijprogramma
73,9% van de kiezers heeft aangegeven een of meerdere partijprogramma’s of overzichten van speerpunten van bepaalde partijen te hebben gelezen. De PAR-­‐stemmer (84,3%), PAIS-stemmer (77,8 %), PS-stemmer (76%) en PNP-­stemmer (74,2%) hebben vaker een partijprogramma gelezen dan gemiddeld; de MAN (62,1%) en MFK-­stemmers (70,3 %) hebben gemiddeld minder vaak een of meerdere partijprogramma’s gelezen.

---------------------------------------------
*19 oktober 2012: Kiko a pasa? 

Populaire posts