PS-er is man, MFK-er vrouw

WILLEMSTAD - PS trekt meer mannelijke dan vrouwelijke stemmers. Zestig procent van de kiezers in 2012 was man, tegen 40 procent vrouw (ratio van 0,7). Bij de MFK is dat precies andersom en zelfs meer: 65,5 procent is vrouw tegen 34,5 procent man (ratio 1,9). Bovendien zijn die lager opgeleid.
Dat staat in een onderzoek naar stemgedrag door onderzoeksbureau GrootZ in opdracht van journalist Yves Cooper*.


Leeftijd & Opleiding
De MFK stemgroep is dus vooral vrouw en ook nog eens jong. De gemiddelde leeftijd in de steekproef was 40,4 jaar. De MFK staat op 38 jaar. De PAR-stemmer is het oudst met ruim 46 jaar oud. De PS-stemmer is gemiddeld kwa leeftijd: 40,1 jaar oud.

MFK-stemmers zijn relatief laag geschoold. 8,5 procent heeft alleen het basisonderwijs afgerond en bijna 37 procent heeft alleen Voortgezet onderwijs. De partij van Gerrit Schotte wordt gevolgd door PS. Vier procent van de Soberano-stemmer heeft alleen lagere school en bijna 36 procent voortgezet onderwijs. De stemmers van deze partijen zijn gemiddeld lager opgeleid. De PAR heeft het hoogste percentage aan respondenten die Hoger onderwijs hebben afgerond (43.9% heeft minimaal een HBO of Universitaire opleiding afgerond), gevolgd door PAIS-stemmers (36.4%).


Geboorteland
PS kiezers zijn geboren op Curaçao. 92,2 procent maar liefst. Ruim meer dan de PAR, wier aanhang maar voor de helft (50  procent) geboren is op het eiland. Voor de MFK is dat bijna 85 procent. Van de in Nederland geboren kiezers stemt een kwart op de PAR en bijna 15 procent op PAIS. Slechts 0,8 procent van de in Nederland geboren kiezer stemt op PS.

Taal
Van alle kiezers spreekt bijna 80 procent Papiaments thuis. Bij de MFK- en PS-stemmer spreekt bijna 93 procent de landstaal. Nederlands wordt relatief het meest thuis gesproken door de PAR-stemmers (33.6%) en de PAIS-stemmers (24.8%),

Inkomen
De MFK heeft de meeste stemmers met een zeer laag inkomen. 14,2 procent van hen heeft minder dan 500 gulden per maand te besteden, 13,4 procent verdient tussen de 500 en de 999 gulden per maand. Ook 13,3 procent van de PNP-stemmer heeft maar 500 tot 999 gulden per maand te besteden. De achterban van PAR en PAIS hebben naar verhouding een hoger maandelijks inkomen. Bij beide partijen heeft ruim 20% van de kiezers een maandelijks inkomen van 6000 gulden of meer.


---------------------------------------------
*19 oktober 2012: Kiko a pasa? 

Populaire posts