PS won in 2012 door afvallende MFK-stemmers

Verkiezingen 2012
WILLEMSTAD - Pueblo Soberano won de verkiezingen in 2012 door een groot deel van het electoraat van de MFK af te snoepen. Negentien procent van de PS-stemmers in 2012 stemden in 2010 op de partij van Gerrit Schotte. Dat staat in een onderzoek naar stemgedrag door onderzoeksbureau GrootZ in opdracht van journalist Yves Cooper*.

Die had zich na de verkiezingen in 2012 verbaasd over het feit dat de MFK en de PS na twee jaar regeren voldoende stemmen kreeg om door te gaan. Dat mislukte uiteindelijk omdat Helmin Wiels niet meer verder wilde met Gerrit Schotte.
Bij de verkiezingen in 2012 deden de grootste verschuivingen zich voor bij PAIS, PAR en PS. Pais kwam vanuit het niets op vier zetels, de PAR verloor er vier en PS werd de grootste met vijf zetels.

PS53 procent van de PS-ers in 2012 had ook in 2010 al PS gestemd. 14% stemde in 2010 niet en 14 procent stemde op andere partijen.
Herkomst PS- en PAIS stemmers in 2012


PAIS
In 2010 had PAIS meegedaan aan de verkiezingen maar de kiesdrempel niet gehaald. De groep PAIS kiezers in 2012 bestond voor 38 procent uit mensen die in 2010 op PAR hebben gestemd. Ook is er een relatief grote groep van 23 procent die in 2010 niet was gaan stemmen. Tien procent stemde in 2010 ook al op PAIS, zeven procent op MFK en 22 procent op een van de andere partijen.

MFK
Het electoraat van MFK lijkt solide en honkvast: 77 procent van hen stemde in 2010 ook al op MFK. 21 procent stemde in 2010 niet en zes procent stemde op de MAN in 2010. Van de stemmers die in 2010 voor MFK kozen, heeft 56 procent in 2012 weer op MFK gestemd, 19 procent is overgestapt naar PS en 12 procent naar MAN. 15 procent van de MFK stemmers uit 2010 heeft in 2012 op een van de overige partijen gestemd.

PAR
Veel kiezers zijn in 2012 geswitcht van PAR naar PAIS. PAR haalde acht zetels in 2010 en vier in 2012. Ook PAR heeft te lijden gehad van de negatieve berichtgeving over de partij. 57 procent van de respondenten heeft in 2012 weer op PAR gestemd, 29 procent heeft de overstap naar PAIS gemaakt en 14 procent heeft voor een andere partij gekozen.
----------------------------------------
*19 oktober 2012: Kiko a pasa?
Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn geweest op kiesgedrag op Curaçao bij de verkiezingen in 2012

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van survey, een vragenlijst met meerkeuzevragen en open vragen. In totaal vulden 698 stemgerechtigden de enquêtes in. Dit is in verhouding tot de grootte van de populatie (de kiesgerechtigden op Curaçao) ruim voldoende om als representatieve steekproef te worden beschouwd.

Van de populatie (stemgerechtigden) is 45.3 % man en 54.7 % vrouw. De leeftijd van de respondenten liep uiteen van 18 jaar tot 88 jaar met een gemiddelde leeftijd van 40.5 jaar (SD=15.3).Wanneer we de demografische kenmerken van de steekproef vergelijken met de Censusdata van het CBS (2011) voor de verdeling van geslacht, leeftijd, geboorteland, meest gesproken taal thuis en inkomen van de Curaçaose bevolking, dan blijkt dat de steekproef niet significant (p>;.05) afwijkend is van de Curaçaose bevolking.

De Censusdata 2011 voor wat betreft opleidingsniveau van de bevolking waren bij het schrijven van dit rapport (maart 2013) nog niet beschikbaar. Een vergelijking met Censusdata uit 2001 heeft niet veel zin omdat met name het opleidingsniveau afgelopen jaren is veranderd (gestegen). Wel zijn er data beschikbaar over het opleidingsniveau van de werkende bevolking vanuit het CBS.

Concluderend, het huidige onderzoek heeft niet alleen een betrouwbare steekproefgrootte, maar is ook een representatieve steekproef.

In onderstaande tabel is weergegeven op welke partijen door respondenten in de steekproef is gestemd in vergelijking met wat er daadwerkelijk door de Curaçaose bevolking is gestemd op 19 oktober 2012.

Tabel: Stemgedrag kiezersonderzoek vs. verkiezingen 19 oktober 2012 (n)=)639))


Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de steekproef van het huidige kiezersonderzoek niet afwijkt (p>;.05) van de werkelijke Curaçaose populatie voor wat betreft partijkeuze bij de verkiezingen van 2012.

Populaire posts