Bouman leest Caribische collega’s de les

Bouman op hoofdbureau van Politie
in Kralendijk | Foto: Bonaire Vandaag
INTEGRITEIT | Gerard Bouman stelt vast dat de politie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een integriteitsprobleem heeft. 

De politie in Caribisch Nederland maakt zich al jaren schuldig aan niet integer handelen. Het gaat om het privé- gebruik van dienstvoertuigen, het onrechtmatig schrijven en laten uitbetalen van overwerk en om privé-activiteiten in werktijd. Maar de bezetting van het korps is ook te krap.

door Han Koch / redactie Binnenland Trouw

Dat constateert Gerard Bouman, ex-korpschef van de Nationale Politie. Hij bracht dit voorjaar in opdracht van minister Ard van der Steur (veiligheid en justitie) twee bezoeken aan de diensten in het Caribisch gebied. Volgens hem zijn de praktijken opgenomen in ‘de mores’ van het politiekorps op de eilanden Bonaire, Sint- Eustatius en Saba.

De handelingen worden gezien als normaal en niet als niet-integer gedrag. Bouman sprak met zeker veertig medewerkers (van korpschef tot agent) en met maatschappelijke organisaties. Hij schreef op basis daarvan een advies over de organisatie voor de minister. In een memo bij dat rapport, beide in het bezit van Trouw, verschaft hij ook een inzicht in de integriteit van het korps. Het ministerie stuurt de twee stukken nog deze maand naar de Tweede Kamer.

Pijnlijk
Bouman komt met zijn verhaal op een pijnlijk moment. Als voormalige hoogste baas van de Nationale Politie is hij inmiddels zelf onderwerp van onderzoek. Minister Van der Steur laat een externe partij–wie is nog onbekend – onderzoeken wat de rol is geweest van Bouman bij de geldverspilling door de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie. Grote delen van het budget van de raad, vorig jaar nog 1,6 miljoen euro, gingen op aan onder meer feestelijke bijeenkomsten voor de raadsleden en hun partners in het Amsterdamse Amstel Hotel. Erik Akerboom, de opvolger van Bouman, noemde de feesten recent een ‘dieptepunt’.

Bouman vindt dat het korps op de drie eilanden toe is aan herijking van de normen en waarden. De regel moet volgens hem zijn dat dienstvoertuigen niet privé worden gebruikt en dat daarop strikt wordt gehandhaafd.Volgens Bouman wordt ook de hand gelicht met de regels voor overwerk. Door bijvoorbeeld de jaarlijkse–planbare – feestdag Dia di Rincon niet op te nemen in het dienstrooster ontstaat ten onrechte overwerk.

NOS presentator Ruud Boot in gesprek met NOS-correspondent Dick Drayer

Trots
“Het KPCN moet een korps worden waar men met trots werkt, elkaar aanspreekt op het functioneren en waar men integer handelt”, beveelt Bouman aan. Het politiekorps op de BES-eilanden bestaat sinds 10 oktober 2010, de dag dat de eilanden bijzondere gemeenten werden van Nederland. Sinds de samenvoeging zijn stappen gezet, maar het korps functioneert nog niet goed.

Het KPCN, met een budget van 19,5 miljoen dollar (ruim 17,5 miljoen euro) heeft een veel te kleine bezetting om alle taken uit te voeren, meldt Bouman. De formatie is met 151,5 arbeidsplaatsen te krap. Dat leidt tot ontevredenheid bij het personeel. De top is met een korpschef en vier hoofden te zwaar. Bouman beveelt een kleinere leiding aan.

Kritiek heeft hij ook op de wijze waarop het korps ondersteuning krijgt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aanschaf van voertuigen of communicatiemiddelen. Ter illustratie meldt Bouman een probleem bij de aanbesteding van mobiele telefonie. De gekozen provider levert op Bonaire goed werk. “Maar op Saba kunnen de collega’s aan weerszijden van de berg elkaar onvoldoende bereiken wegens onvoldoende dekking.”