De bachelor van familie Camelia


De snelheid en de haast van het demissionaire kabinet om de nieuwe exploitant van de Isla-raffinaderij en Bullenbaai binnen te halen, zorgt voor grote onrust op Curaçao. Voorstanders, omdat de MDPT-pot met honing weer rijkelijk gevuld is en tegenstanders, omdat er überhaupt een honingpot is. Analoog aan de plotselinge dadendrang van de demissionaire ploeg in Fòrti heeft het oude kabinet van Whiteman een nieuwe honingpot gevonden: de bacheloropleiding voor de Politie.

Een prestigieus project waar de oppositie onder leiding van Schotte hevig tegen ageert. En terecht. Ik heb het hier al vaker gezegd: projecten zijn de honingpotjes van politici, partijgenoten en hun familie. Daar weet Schotte alles van. Aan structureel beleid valt namelijk niets te verdienen. 

Honingpot
De bacheloropleiding is een honingpot waaruit betrokken maar liefst 5,6 miljoen gulden mogen likken en herverdelen. De Rekenkamer is nu gevraagd om daar goed naar te kijken. En daarbij wil ik ze wel een handje helpen. Om de discussie in perspectief te zetten….

Carl Camelia, de man van minister Suzy Römer heeft het initiatief genomen ofgekregen voor de nieuwe bacheloropleiding. Hij deed eerst zelf onderzoek naar de wenselijkheid van zo’n opleiding en mag nu zijn eigen aanbevelingen ook nogeens zelf uitvoeren. De honing smaakt al zoet voor het openen van de pot.

Alle aanbestedingsregels zijn opzij geschoven door Justitie-minister Navarro, met goedkeuring van Financiën-minister Jardim.  Er zou haast zijn. De Nederlandse Politie Academie zou het anders overnemen. 

Een merkwaardig argument, want wie het plan van Camelia bekijkt, kan niet anders constateren dan dat zijn opleidingsplan een exacte kopie is van de bacheloropleiding van diezelfde Politie Academie in Apeldoorn. Zou die toestemming hebben gegeven voor dit copy-en-paste-plan? En als dat wel het geval is, wat is er dan voor betaald? Kopietjes zijn toch altijd goedkoper dan originele plannen...

Carl Camelia | Foto's: Dick Drayer
Wetenschappelijk kwaliteiten
Prangender is de vraag waarom die aanbesteding opzij is gezet ten faveure van de man van de minister? 

Suzy Camelia-Römer zegt steeds dat zij ver blijft van de activiteiten van Carl. En dat er geen beïnvloeding is. Ik waag dat te betwijfelen. 

Toen Suzy nog niet zolang minister was, ging zij samen met Carl praten bij de Politieacademie in Apeldoorn. Wat moet een minister van VVRP daar? Bovendien kwam Camelia onlangs in het nieuws omdat hij voor twee miljoen een opleidingsinstituut zou opzetten voor vier overheids-nv's, waarvan twee (BTP en UTS) vallen onder het ministerie van… je raadt het al…..

Waarom is alleen Camelia gevraagd om onderzoek te doen? Er zijn toch verschillende andere onderzoekers, zoals criminologen, op het eiland die niet alleen ervaring hebben met het doen van onderzoek naar de politie, maar ook veel ervaring hebben met onderwijs aan de politie. Nelly Schotborgh bijvoorbeeld, die ook Transparency International deed; Simone van der Zee, ex-RST en een gepromoveerde onderwijskundige, Jearine Isabella van de Universiteit van Curaçao.

Zet deze dames eens af tegen de wetenschappelijke kwaliteiten van Camelia. Ik kan die nergens terugvinden. Wat voor onderzoeken heeft hij de afgelopen tien jaar gedaan? Wat heeft hij in die tijd wetenschappelijk gepubliceerd?


Zijn we vergeten dat Camelia zowel bij de UNA als de ICUC is weggestuurd en naar zijn handelen rechtsvervolging is ingesteld? Camelia deed alsof hij het onderzoek voor de bachelor heeft verricht vanuit de Universiteit ICUC en de UoC, maar niets is minder waar. Deze twee universiteiten hebben dan ook heftig geprotesteerd toen ze hun logo op de rapportage zagen staan. 

Vervolgens heeft Camelia dat snel aangepast en een BV opgericht met dezelfde naam. Niet echt integer gedrag voor iemand die een voorbeeldfunctie wil gaan bekleden als trekker van een bacheloropleiding voor de politie. 

Rapporten
Maar wat nog veel schrijnender is in de discussie en de polemiek over die Bachelor is dat ik nergens iets hoor over wat het politiekorps van Curaçao nu echt nodig heeft.

Daar zijn nogal wat rapporten over. Rapporten die niet door Camelia worden genoemd. Sterker: Wie heeft ooit het onderzoeksrapport gezien waarop Camelia baseert dat er een bacheloropleiding moet komen? De verslagen van de Evaluatiecommissie Rechtshandhaving in 2006? Laat dat nou net een commissie zijn die werd voorgezeten door zijn vrouw, Suzy.

Terwijl er diverse rapporten liggen van de Raad voor de Rechtshandhaving over het functioneren van de politie en over politieonderwijs, De Nyenrode Business Universiteit deed ooit een Integrityscan Korps Politie Nederlandse Antillen en er ligt een evaluatierapport Justitiële Rijkswetten. Camelia heeft er blijkbaar nooit van gehoord.


Uit deze rapporten blijken hele andere behoeften, zoals het in begrijpelijk Nederlands opstellen van een proces-verbaal. Of op crimescenes, nu eens niet met je politiepantoffel door het bewijsmateriaal baggeren. Basisscholing voor midden- en lager kader dus, geen bachelor….

Crusaders
Er zijn talloze klachten over de kwaliteit van onze politieagenten. Niet te na gesproken over de goeie in het korps, want ik ken er een paar zeer bekwame lonely crusaders tegen crime, maar die zijn omringd door een veel grotere groep agenten, die er op z’n zachts gezegd een behoorlijk potje van kunnen maken.

Straks heeft het politiekorps een waterhoofd aan hoogopgeleiden en dus duurbetaalde krachten die jaren afwezig zijn omdat ze moeten studeren. Er is nu al een grote kloof tussen de hoger- en lager opgeleiden, die kloof wordt alleen maar groter.

Natuurlijk er is op alle niveaus werk aan de winkel bij de politie, maar het project uit de gekopieerde koker van Camelia is denk ik niet het antwoord. Bovendien is de man omstreden door zijn verleden en zijn band met een zittende minister. Dat moet je niet willen. Zeker niet bij de politie.

Populaire posts