CCAA: 'Veiligheid bij Insel Air misschien niet altijd op nummer 1'

Bryce Fisher | Foto: Dick Drayer
WILLEMSTAD - Verrassend was de bekentenis van Bryce Fisher, gisteren op de persconferentie van de drie - bij Insel Air - betrokken ministers. Hij is de director Safety and Security Inspectorate di Autoridat di Aviashon Sivil, de Curaçaose luchtvaartautoriteit CCAA. Fijn om een onafhankelijke deskundige bij persconferenties te hebben; die hoeven niet politiek correct te antwoorden op lastige vragen.

Want Suzy Römer had net in een vlammend en vooral uitvoerig betoog pers en publiek verzekerd dat iedereen 'Safety First' als uitgangspunt heeft in de luchtvaart. In een gesprek na afloop benadrukte de minister dat zij de uitkomsten van de rapporten van CCAA zonder meer accepteert. "Zodra er maar enige twijfel is, dienen ze een vliegtuig aan de grond te houden en alles te doen zodat zo'n toestel uiteindelijk de lucht weer in mag."

Om te vervolgen: "Al zou Insel Air zonder enig vliegtuig blijven, dan nog zetten we ze aan de grond. Dat is een hoofdregel, het gaat uiteindelijk om mensenlevens. Je kunt daar als minister geen ruimte in geven, het toezicht moet streng zijn."

Die twijfel moet er in augustus ook al zijn geweest. Römer eiste toen, waarschijnlijk op aangeven van de CCAA, een hogere graad van inspectie. "Er was geeneens een incident, maar dat deed ik omdat er ruis op de lijn zat." Een precieze duiding komt er  niet, maar Römer wil wel zeggen dat bij haar vragen waren gerezen over de lange duur van de c-checks van de toestellen van Insel Air. Tegen mij zegt ze: "kopen ze hun onderdelen wel op tijd in?"

Safety First dus, op het netvlies van iedereen. Iedereen? Da's een lastige, voor de politiek om te antwoorden. In de wandelgangen vertrouwt een ambtenaar mij toe dat op zulke zaken vanuit het ministerie alleen maar politiek correct geantwoord kan worden. Hier het juiste antwoord geven, veroorzaakt wellicht verontwaardiging en wantrouwen en dat zou niet goed zijn voor een nieuwe doorstart.

Gelukkig zit er een de deskundige aan tafel. Bryce Fisher, Canadees, werkt al 38 jaar in de burgerluchtvaart. Als luchtverkeersleider, piloot, luchtvaartveiligheidsconsultant, trainer, toezichthouder en ongevallenonderzoeker. Die heeft een hele andere verantwoordelijkheid, tenminste: als-ie onafhankelijk is.

Aan hem dus de vraag: Als iedereen 'Safety First' op het voorhoofd heeft geschreven, en we moeten tegelijkertijd constateren dat de minister al enige tijd ruis op de lijn hoort én de Arubaanse luchtvaartautoriteit houdt vier vliegtuigen aan de grond houdt én Insel Air heeft zelf drie toestellen in groot onderhoud, dat maar niet afkomt, bestaat er dan een mogelijkheid dat 'Safety First' soms niet prioriteit nummer één is (geweest)?

Dit was - na enig nadenken -  zijn antwoord:


De overheid steekt nu 33 miljoen gulden in een 'stabiliteitsplan' voor Insel Air.

Ik hoop van ganser harte dat de wijze mannen en vrouwen, die het management komen versterken, duidelijk taal spreken. Want ze zijn daar, afgaande op de woorden van Fisher, kennelijk wat hardhorend als het om veiligheid gaat...

Populaire posts