De graaicultuur van Pueblo Soberano

Het graf van Helmin Wiels | Foto's: Dick Drayer

Helmin Wiels nam met zijn dood op 5 mei 2013 ook de strijd tegen corruptie mee in zijn graf. Pueblo Soberano is daarna het vehicle voor graaien geworden op Curaçao. Waarschijnlijk wordt de ultieme prijs daarvoor betaald op 28 april, bij de volgende verkiezingen. Al hebben de Soberano's niet het patent op graaien. 

Een bedenkelijke rol van Pueblo Soberano in deze graaicultuur werd gisteren blootgelegd door George Lichtveld. Hij was gedaagd in kort geding door één van de graaiers uit de PS-stal, FCW Legal. In een opiniebijdrage in Amigoe en AD had Lichtveld het kantoor van oud-PS-formateur Glenn Camelia 'louche en onguur' genoemd. Wegens gebrek aan olifantenhuid spande die vervolgens een kort geding aan om zijn naam te zuiveren. Maar tijdens de zitting werd Camelia overstelpt met rotte appels en stinkende vis.

Glenn Camelia
PS-signatuur
De oud-formateur heeft zich met zijn kantoor na de formatie van 2012 een goede rol toebedeeld door bij vrijwel alle ministeries met PS-signatuur de huisadvocaat te worden. Dat doe je middels retainer-contracten, waarin je afspreekt voor een maandelijkse fee grotendeels alle juridische belangen te behartigen.

Lichtveld toonde in de rechtszaal aan dat FCW ondanks deze retainers toch gewoon is doorgegaan met uurtje-factuurtje. Kassa dus, en erger: alle PS-ministers waren niet bevoegd, maar tekenden zonder problemen mee.

Kwader trouw
De bedenkelijke rol van PS-ministers werd door de Algemene Rekenkamer vorig jaar blootgelegd. In weerwil van comptabiliteitswetgeving tekende de huidige formateur Ruthmilda Larmonie-Cecilia voor miljoenen aan bonnetjes. In veel gevallen wellicht ter goeder trouw - een ministerie heeft zo zijn uitgaven - maar waarschijnlijk ook ter kwader trouw.

Bijvoorbeeld in de zaak van Mi Fishi, een leertraject van Sociale Zaken dat in handen werd gelegd van Saab BV. Dat is het timmerbedrijf van Sydney Isidora, de man van de nummer 9 op de lijst van Pueblo Soberano, Chimene Isidora-Colina.

Ruthmilda Larmonie-Cecilia
Staatsteun
Larmonie tekende eigenhandig voor tonnen aan subsidie, terwijl ze wist dat SAAB BV. een gewoon bedrijf was. Daar mag de overheid helemaal geen subsidiegeld aan geven; subsidies zijn voorbehouden aan stichtingen met een doelstelling zonder winstoogmerk.

In plaats daarvan werd 'staatssteun' gegeven aan bedrijf van een Soberano-kameraad die bijna failliet was. Van de oorspronkelijke subsidie van 80.000 gulden verhoogde de PS-minister voor haar partijgenoot de subsidie naar 303.405 gulden. Geld dat grotendeels gebruikt werd om het bedrijf weer op poten te zetten in plaats van een grote groep jongeren een vak te leren.

Om ongestoord haar gang te gaan, hield minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia het dossier nadrukkelijk buiten het zicht van de ambtenaren van de sector Arbeid van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die normaliter leertrajecten initiëren.

MDPT
Ook het kindje van de PS, de MDPT van broer Werner Wiels, speelt mee in de graaicultuur. De club wordt volgestouwd met vrienden van, die ter wille van hun expertise plaatsnemen in het projectteam. Voor vergoedingen uiteenlopend van 5.000 tot 7.500 gulden per maand mogen zij het schip op koers houden.

Werner Wiels | Foto: Antilliaans Dagblad
Wie vervolgens een kijkje neemt in de uitgaven van het project team ziet dat de echte expertise gewoon wordt ingekocht. In een tijdsbestek van zes maanden declareren Adviesbureau's voor bijna 1 miljoen gulden aan rekeningen. Ernst en Young declareert 118.506 gulden en KPMG zelfs 283.700 piek

En ook advocatenkantoren worden - ondanks de aanwezigheid van huisadvocaat mr. Altagracia Bernadina - rijkelijk bedeeld in de miljoenen die PS via RdK aan haar vriendjes mocht (en nog steeds mag) uitdelen. In totaal wordt er in die zes maanden 393.167 gulden aan legal advice gedeclareerd.

Retainer
HBN law weet in die periode 55.742 gulden uit de MDPT te krijgen en, hè, daar is-ie weer: FCW Legal. Goed voor 127.041 piek. Dat bedrag wordt structureel na die 6 maanden, want dan sluit FCW een retainer af, die door broer Wiels op 22 september wordt ondertekend.

Voor 30 duizend gulden per maand is MDPT gedekt tegen alle juridische kosten tot 31 januari 2018. Daar zullen ongetwijfeld geen zware onderhandelingstrajecten met Guangdong Zhenrong Energy bijzitten, maar wel zaken die gewoon door de huisadvocaat kunnen worden uitgevoerd.

Duchten
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert, moet Camelia gedacht hebben. Want hij diende een declaratie in, gedateerd op januari 2013. Daarin voerde de oud-formateur, volgens Lichtveld, een businessclass-tripje op voor de Multidisciplinaire groep, terwijl die club pas aan het eind van dat jaar - in november (!) - opgericht zou worden.

Wellicht een simpele vorm van graaien. Maar vergeet niet dat Helmin Wiels in mei 2011 minister Lia Willems-Martina wegstuurde. Reden: zij had haar man op dienstreis meegenomen, op kosten van haar ministerie.

Het is 2017. Van Helmin Wiels heeft niemand meer wat te duchten.

0-0-0-0

Ps.,
Een deel van de documenten die basis vormen voor dit artikel kan ik nog niet vrijgeven. Zoals bijvoorbeeld de bankafschriften van de MDPT, de retainercontracten van FCW en het SAAB bv. dossier. Zodra ik groen licht heb, zal ik die in dit artikel meelinken.

Populaire posts