'Huisadvocaat overheid declareert dubbel'

Glenn Camelia wacht op kantoorgenoten na het kort geding
Foto's: Dick Drayer
WILLEMSTAD - FCW legal heeft voor honderdduizenden guldens juridische kosten gedeclareerd bij de overheid, terwijl het met de meeste ministeries een retainer-contract heeft lopen. Daarin zijn in principe alle juridische kosten al gedekt. Dat werd duidelijk in het kort geding dat gisteren diende en aangespannen was door het kantoor van oud-formateur Glenn Camelia en Wilfred Flocker. 

Beide advocaten willen dat George Lichtveld zijn uitspraken over FCW Legal rectificeert. Lichtveld is als medewerker verbonden aan SONA, de stichting die in opdracht van de overheid een nieuw ziekenhuis bouwt. Hij schreef op persoonlijke titel een opiniestuk dat op 6 februari in deze krant stond en stelt daarin dat FCW legal een onguur en louche advocatenkantoor is dat met rapporten manipuleert. Daarbij doelt Lichtveld op het rapport van FCW Legal dat in opdracht van de overheid is gemaakt. Daarvan zou SONA nooit hoor en wederhoor hebben gekregen.

De kwalificering van Lichtveld schoot FCW Legal in het verkeerde keelgat. De aard van de uitlatingen belasteren het advocatenkantoor en tasten de goede naam en faam aan. Volgens FCW Legal wordt zij direct in haar belang getroffen, omdat de goede reputatie garant staat voor klantenwerving. Daarbij beroept het kantoor zich op de statuur van zijn advocaten. Zo is managing-partner Glenn Camelia twee keer formateur geweest, ex-Statenlid, voormalig directeur van de Sociaal Economische Raad en huidig lid van de Raad voor de Rechtshandhaving. Wilfred Flocker is lid van de Raad van Advies, waarvoor hij zegt gescreend te zijn op integriteit. Volgens het advocatenkantoor ontbreekt onderbouwing voor de feitelijke uitspraken en waardeoordelen van Lichtveld.

Het repliek van de verdediging van Lichtveld is bedoeld om aan te geven waarom hij tot zijn waardeoordelen gekomen is en gaat veel verder dan het opiniestuk. Mr. Bijkerk, zijn advocaat procuceert een hele lijst aan producties en bewijzen, die zouden moeten leiden tot de conclusie dat Camelia en Flocker de zaak oplichten. Stuitende geldklopperij, schrijft zijn advocaat.

George Lichtveld (r) met advocaten Sandra in 't Veld
en Roel Bijkerk
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de facturen van het Ministerie van Onderwijs dat FCW Legal een retainer heeft van 300.000,- gulden per jaar. Daarvoor  wordt het kantoor onder meer geacht gerechtelijke procedures op alle rechtsgebieden uit te voeren en het Land bij te staan bij overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen die onder dat ministerie vallen. Uit de stukken die Lichtveld via een LOB-verzoek heeft gekregen blijkt dat FCW Legal ook nog eens apart facturen stuurt voor gevoerde rechtszaken. Volgens Lichtveld duidt dit er op dat FCW Legal bij het Ministerie van Onderwijs te veel in rekening brengt.

Lichtveld ontdekte dat hetzelfde ook bij andere ministeries het geval is. Zo geeft BPD een retainer-contract van 300.000 gulden getekend, maar werd er ook gefactureerd, in 2012 alleen al voor 80.000 gulden. Alle keren ondertekent de PS minister. BPD blijkt ook nog andere advocatenkantoren in te huren, zodat Lichtveld zich afvraagt, waarom er so-wie-so een retainer-contract is afgesloten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spant wat Lichtveld betreft de kroon. Daar wist FCW-legal voor een ontslagzaak 337 uren in rekening te brengen voor 400 gulden per uur, exclusief belasting en 7% kantoorkosten. Buitensporig declaratiegedrag, aldus Lichtveld.

Tijdens de behandeling legt zijn advocaat, mr. Bijkerk een verband tussen de de werkzaamheden van Glenn Camelia als formateur van verschillende PS regeringen en de vele retainer-contracten bij vijf ministeries, die hij nadien weet binnen te slepen. Als Bijkerk aan het eind van de zitting ook nog een relatie legt tussen de onduidelijke screening van Marvelyne Wiels en mogelijk strafbare feiten die Camelia zou hebben begaan bij die screening, wordt het de oud-formateur teveel en verzoekt hij de rechter om dat te kunnen weerspreken. "Anders gaat het een eigen leven leiden", voegt Camelia daaraan toe. Rechter Irene Lips staat dat niet toe, anders dan de mededeling dat het Hof zal notuleren dat Camelia het niet eens is met Bijkerk.

Uitspraak is op woensdag 5 april om 14.00 uur.

0-0-0-0

UPDATE 5 april: Het vonnis is hier te lezen

0-0-0-0

Download hier:

Opiniestuk George Lichtveld
Verzoekschrift tot kort geding FCW
Pleitnotitie aan de kant van FCW
Pleitnotitie aan de kant van George Lichtveld

Populaire posts