Onregelmatigheden Kiesraad reden om te stoppen?

Statenverkiezingen 2010 - met kartonnen doos
Vanmiddag geeft het Hoofdstembureau een persconferentie. Het is nog niet duidelijk waarover die gaat. Wellicht over de onregelmatigheden die het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft geconstateerd en die in de ministeriële beschikking van 27 maart aan Raymond 'Pacheco' Römer zijn neergelegd.

Die beschikking is door minister Norberto Ribeiro niet vrijgegeven. Daardoor is er onduidelijkheid over de inhoud en reikwijdte van het besluit. Maar ik heb een kopietje op straat gevonden

Wat is er volgens Ribeiro mis met de Kiesraad:
 1. Het Hoofdstembureau is niet rechtsgeldig ingesteld.
  Dat had volgens Ribeiro 30 dagen voor de kandidaatstelling moeten gebeuren. Die was op 10 maart, waardoor op 8 februari de benoemingen hadden plaats moeten vinden. Op die datum waren de Staten nog missionair. Er is niet gebleken dat deze omissie later door een ministeriële beschikking is gebeurd.
 2. De burgers van Curaçao zijn het actief en passief kiesrecht ontnomen
  Doordat het kiesregister met terugwerkende kracht is gesloten, vanwege dezelfde problematiek, 8 februari dus. Op die dag was er nog geen sprake van nieuwe verkiezingen.
 3. Het inleveren van de kandidatenlijst is niet conform de wet afgehandeld
  Kandidatenpartijen  is namelijk niet de mogelijkheid geboden na afwijzing vanwege te weinig steunbetuigingen, dit binnen drie dagen te herstellen en de benodigde handtekeningen te tonen.
 4. Kartonnen stembussen zijn niet toegestaan tijdens de verkiezingen
  En dat was in 2012 al vastgesteld, volgens Ribeiro, en had allang hersteld moeten worden. Nu dit niet gebeurd is kan niet met zekerheid vastgesteld worden of de uitslag van 2012 wel eerlijk was
 5. Stemlokalen hadden niet genoeg stemhokjes
  De wet schrijft voor dat op elke 300 stemmers er één hok in een stemlokaal moet staan. Dat was niet het geval in 2012. 
Samenvattend is het volgens de beschikking aannemelijk dat de verkiezingen niet gaan voldoen aan de vereisten in het Kiesreglement. En dat het daarom niet wenselijk is dat de verkiezingen van 28 april doorgaan.

Niet wezenlijk 
Het klopt het dat een Hoofdstembureau ten minste 30 dagen voor de kandidaatstelling moet zijn benoemd (art 13.3). In dit geval is dat inderdaad een paar dagen te laat gebeurd. Dat hangt samen met de termijn die de Staatsregeling voor de verkiezingen voorschrijft. Het gaat hier om dezelfde mensen als bij de vorige paar verkiezingen. Dit is dus niet wezenlijk.

Bovendien heeft de toenmalige minister van BPD, mevrouw Ruthmilda Larmonie – Cecilia (PS) heeft via een ministeriële beschikking de leden van het Hoofdstembureau geïnstalleerd en geïnstrueerd om op basis van het ontbindingsbesluit de verkiezingen te organiseren.

Het kiesregister is met terugwerkende kracht (enkele dagen) gesloten. Dat klopt. Ook dit hangt samen met genoemde termijn. Er is nooit eerder over geklaagd dat iemand van buiten Curaçao zich hier nog had willen laten inschrijven. Ook dit is volgens juristen geen wezenlijk punt.

Dozen
De kartonnen dozen waren ten tijde van het Eilandgebed Curaçao geregeld in een Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen. Op 10-10-’10 is wel de landsverordening door het Land Curaçao overgenomen, maar niet het Eilandsbesluit. Wat die dozen betreft kan echter van een bestendig gebruik worden gesproken. Overigens worden de dozen met speciale tape afgeplakt, zodat misbruik direct zou opvallen.

De grotere stembureaus hebben standaard vier stemhokjes, en één opgevouwen in voorraad voor het geval het gebruik daarvan nodig mocht blijken.

Alleen stemfie
Er ligt al enige tijd een ontwerp tot aanpassing van de wet- en regelgeving gereed. Het was Pueblo Soberano die het niet nodig vond daarvan werk te maken. Afgezien van het regelen van de ‘stemfie’.

0-0-0-0

Download hier de ministeriële beschikking
Bekijk hier het Kiesreglement