Bewoners Koraal Tabak kunnen opgelucht adem halen

Bakhuis zegt niets te kunnen doen tegen illegale vuilverbranding | Foto's Dick Drayer
De familie Bakhuis moet zijn terrein bij St Joris rookvrij houden. Dat heeft de rechter maandag 3 april bepaald. Bewoners van Koraal Tabak hadden daarom gevraagd. Die kregen regelmatig rook in de wijk omdat er illegaal vuilverbrandingen plaatsvinden bij op het terrein van Bakhuis. Die zegt daar niets tegen te kunnen doen. Maar daar is de rechter het niet mee eens. Elke keer dat het weer gebeurt ligt er een dwangsom van 2500 piek.

De uitspraak is een opsteker voor de bewoners die al jaren proberen de familie Bakhuis aan te sporen een eind te maken aan de overlast. Tijdens zitting, ter plaatse en in het pleidooi van de advocaat werd al snel duidelijk, dat er geen goede wil is bij de familie. Zo stelt zij dat de familie geen zeggenschap heeft over het terrein. Maar volgens het Kadaster staat het terrein op naam van wijlen Hugo Teofilo Bakhuis en Zaira Maria Francisca Bendana. Dus die vlieger gaat niet op.

Rechter Irene Lips zou op 6 maart een zitting houden, maar die schrapte ze in de ochtend na een bezoek aan Koraal Tabak. Tijdens de rondleiding daar werd actief vuilgestort en in opdracht van de familie. Dat gevoegd bij de vele krantenartikelen was voor de rechter genoeg om vast te stellen dat er inderdaad ook echt vuilgestort wordt op het terrein.


En omdat de familie geen vergunning aan kan tonen, gebeurt dat op illegale wijze, aldus de rechter. Het staat niet vast dat het verbranden van de illegale stortingen door de familie gebeurt. In ieder geval hebben de bewoners dat niet aangetoond. Wel dat zij overlast hebben, dat staat vast.

De rechter vindt dat de overlast die door de branden wordt veroorzaakt, onrechtmatige hinder oplevert. Bovendien gelooft de rechter ook dat het vaak gebeurt. zo vaak dat het niet meer acceptabel is. Bovendien weet niemand welke gassen of stoffen er bij de verbrandingen vrijkomen en welke schade voor de gezondheid van de omwonenden wordt veroorzaakt.

De rechter suggereert dat de familie zou kunnen stoppen met het toelaten van het storten van afval op hun terrein om zo te voorkomen dat dit afval in brand wordt gestoken. Op dit moment is in ieder geval duidelijk dat Bakhuis onvoldoende of afdoende maatregelen neemt om de overlast te voorkomen. Volgens de rechter is er absoluut geen overmacht in het spel of een andere reden om niets te doen.

De bewoners willen garantie van de rechter dat de verbrandingen stoppen. 10.000 gulden. Maar dat vindt rechter Lips iets te gortig. Als er weer wordt gestort en verbrand omdat de familie nalaat redelijke maatregelen te nemen om dat te voorkomen of te beperken, dan moet er 2500 piek per keer betalen tot een maximum van 50.000 gulden.