'Begroting Curaçao onder stevige druk'

Curaçao moet aan de bak. Door tegenvallende belastinginkomsten, een krimpende economie en een ambitieus regeerprogramma dreigt de regering Rhuggenaath geen sluitende begroting te realiseren. Een aanwijzing door de Rijksministerraad ligt dan voor de hand. Zover wil Raymond Gradus, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) nu nog niet gaan, "maar het is wel het instrument dat in de Rijkswet is vastgelegd."

Raymond Gradus in gesprek met NOS-correspondent Dick Drayer
(klik hier om te luisteren)

Tijdens het bezoek aan Curaçao heeft het Cft aangegeven dat de uitvoering van de begroting 2017 onder grote druk staat. Baten verhogende en lasten verlagende maatregelen zijn noodzakelijk om een begrotingstekort in 2017 te voorkomen. Het tekort is 30 miljoen, gebaseerd op cijfers van de eerste twee kwartalen van dit jaar. "Een zorgelijk beeld", zegt Gradus. "Er liggen uitdagingen bij de achterblijvende belastinginkomsten, achterblijvende premieopbrengsten bij de sociale fondsen en het beheersen van de uitgaven."

Het Cft heeft de regering geadviseerd om per direct een verplichtingenstop en compliance verhogende maatregelen in te voeren om de begroting weer in evenwicht te brengen en te houden.

Economische groei noodzakelijk
De afgelopen jaren is de economische groei op Curaçao gestagneerd. Voor 2017 wordt uitgegaan van een reële economische groei van -1,8% en voor 2018 van 0,3% van het Bruto Binnenlands Product (bbp). De economie heeft een impuls nodig. De overheid kan een beter ondernemersklimaat creëren
Gregory Damoen - lid CFT namens Curaçao
door belemmeringen (bijvoorbeeld red tape) weg te nemen door onder meer te investeren in ICT, de wetgeving te moderniseren en door een daadkrachtige doorvoering van efficiency bevorderende maatregelen binnen met name de overheidsondernemingen in de energiesector. 

"Er liggen kansen op het gebied van economische groei door de mogelijke komst van Guangdong Zhenrong Energy (GZE), de investeringen in de dokmaatschappij en de tweede Megapier waar op dit moment al belangrijke stappen gezet worden", aldus Gradus.

Eerste bezoek
Het bezoek aan Curaçao op 4 oktober was het eerste onder leiding van de nieuwe voorzitter. Het College is inmiddels versterkt met de komst van het nieuwe lid namens Curaçao de heer Gregory Damoen.

Populaire posts