Medische elite roert zich

dr. Patrick Fa Si Oen
De aanval op de Inspectie Volksgezondheid is frontaal ingezet. Een deel van de gevestigde medische elite heeft jaren z'n gang kunnen gaan en laat zich niet zomaar de kaas van het brood eten. Dat ze daarvoor het Sehos en Adventziekenhuis voor hun karretje spannen, stemt tot zorg. Beiden vinden in de Inspectie onder leiding van inspecteur-generaal Jan Huurman een geduchte toezichthouder. Als het kabinet Rhuggenaath woord houdt en afblijft van de Inspectie, is er uiteindelijk maar één winnaar: Curaçao.

Daarvoor is dan wel vereist dat de media haar werk (goed) doet. Zij zijn het die door de achterdeurtjes van de oude politiek kunnen kijken en daar verslag van doen. Ze kunnen ook duiding geven, al is die traditie niet echt ontwikkeld op ons eiland. Wie het gevecht tegen corruptie en eigenrichting onder de dekmantel van vriendjespolitiek volgt, moet alert zijn op de verslaggeving. Deze week lieten Èxtra, Amigoe en het Antilliaans Dagblad zich wel erg makkelijk met een kluitje in het riet sturen.

Hoofdrol speler in deze battle is de chirurg Patrick Fa Si Oen. Na de publicaties over zijn wel of niet bestaande en/of geldige papieren, is het hem toch gelukt zijn Belgische accreditatie te verkrijgen, die daarna kon worden omgezet in de felbegeerde BIG-registratie in Nederland. Hij mag zich nu echt chirurg noemen. Tenminste als-ie zijn punten blijft halen en genoeg opereert. Dat eerste heeft hij in eigen hand, voor dat laatste moet hij gewillige ziekenhuizen vinden om een OK-programma's uit te voeren.

Bakkelei
En daar zit nu een groot probleem. Fa Si Oen heeft samen met collega Michel Berry gesjoemeld met maagverkleiningsoperaties. Op grote schaal werden patiëntdossiers vervalst om die operaties vergoed te krijgen. Uit het onderzoek van de Inspectie bleek dat 176 operaties niet goed gedocumenteerd waren en dat vijf, mogelijk zes patiënten, de ingreep niet overleefden.

De heren doktoren kregen daarna al snel ruzie over geld, daar ging het natuurlijk om. De heftige strijd escaleerde. De twee kemphanen vochten hun strijd uit via alle middelen die hen ter beschikking stonden. Fa Si Oen wist een co-assistent zover te krijgen een belastend OK-verslag over Berry op te maken. Een schorsing was het gevolg, maar Berry sloeg keihard toe door informatie naar de media te spelen over de ontbrekende credentials van zijn ambtsgenoot Patrick Fa Si Oen. Een vertrouwensbreuk met de overige vier chirurgen uit de vakgroep was het gevolg.

dr. Michel Berry
Terugkeer
De terugkeer van beide heren naar het Sehos, of enig ander ziekenhuis op het eiland is nog steeds mogelijk. De rechter oordeelde eerder dit jaar zelfs dat dat in het belang was van Curaçao (!), omdat er niet voldoende chirurgen zijn. Maar de Inspectie stelde strenge voorwaarden aan een mogelijke terugkeer en het zijn die voorwaarden waar momenteel over gebakkeleid wordt.

Het is daarom wel aardig, maar eigenlijk heel triest om te zien hoe één van de chirurgen probeert via een media-offensief in een goed daglicht te komen. De eerder genoemde drie kranten nemen zonder zelfonderzoek een persbericht van Fa Si Oen over, waarbij het Antilliaans Dagblad het wel erg bont maakt. "Fa Si Oen weer in ere hersteld" luidt de kop van de krant. De Amigoe is iets behoudender en kopt dat er "Internationale erkenning is voor Fa Si Oen." De Èxtra zegt dat Fa Si Oen twee prestigieuze titels heeft behaald. Waarbij het aangehaalde bijvoeglijke naamwoord ingefluisterd is door de chirurg zelf. Alledrie slaan ze de plank mis.

Betaling
Want wat blijkt? De prestigieuze 'Fellowship ad eundem', waar Fa Si Oen mee pronkt, is eenvoudig verkrijgbaar na betaling van het lidmaatschap van de Royal Surgeons Club in Engeland. Geen doorwrochte ballotage of strenge toelating. Voor het lidmaatschap van de American College of Surgeons dien je drie en voor de Engelsen twee vakgenoten te vinden die je aanvraag ondersteunen. Je moet die dan zelf even downloaden. De Engelse Royal College of Surgeons geeft de titel aan iedere ervaren chirurg uit het buitenland die papieren heeft die in Engeland erkend worden. Fa Si Oen moet 541 Engelse ponden betalen, tenzij Curaçao als low-income country geldt, dan is het maar 44 pond.

Fa Si Oen laat alle kranten keurig opschrijven dat "Deze Fellowship een zeer strenge selectie kent, en toekenning van ‘Fellowship ad eundem’ beschouwd wordt als een grote eer." Waarop het AD, net als de Èxtra in eigen bewoording toevoegt: 'De Curaçaose chirurg Fa Si Oen is hierbij op basis van zijn merites en palmares als gelijke voorgedragen door meerdere academische chirurgische professoren.' In de Amigoe staat dezelfde zin, maar dan komt het uit de mond van Fa Si Oen zelf....
Het moet gezegd, elke redactie gaat creatief om met de quotes die ze aangereikt krijgt. Nog dubieuzer is de stelling van het AD dat 'de specialist de afgelopen periode veel te verduren heeft gehad, maar dat is nu met allerlei acties rechtgetrokken.'

Advent
De media-actie van Fa Si Oen moet wat hem betreft een afsluiting zijn van wat hij zelf noemt: 'de hetze tegen mij'. Maar het is natuurlijk een affiche in de strijd tegen de Inspectie die nu ook door zijn Adventziekenhuis is aangegaan. Wat voor het Sehos gold, geldt volgens de Inspectie namelijk ook voor het Advent: als je je weer in een Curaçaos ziekenhuis wilt werken, met zo'n staat van dienst, dan dient dat ziekenhuis aan de voorwaarden van de Inspectie te voldoen. Fa Si Oen weigerde dat bij het Sehos en nam daarna zijn intrek in het Advent. En nu is die aan de beurt.

Zolang dat ziekenhuis niet over de brug komt, mag de prestigieuze Fellow ad Eundem daar niet opereren. En niet opereren betekent geen punten voor je net verkregen registratie in het BIG-register. Het zit de chirurg ook niet mee.

Integriteit
En net als in de eerste periode van Jan Huurman wordt de aanval niet alleen ingezet via de media, maar ook via de o, zo machtige medische lobby op het eiland. Die richt zich niet op Huurman, maar op de baas van de Inspecteur-Generaal, Volksgezondheidsminister Suzy Römer. Huurman zegt in de krant dat hij geen signalen heeft dat de minister gevoelig is voor deze druk.

Er liggen nogal wat losse eindjes van verwarrende kluwen, die de integriteit van het kabinet waar Suzy deel van uitmaakt grondig test. Het is te hopen voor Curaçao dat politiek en bestuur eindelijk eens kiezen voor het volk. Ik lees het graag in één van de drie kranten...

Populaire posts