Nieuwjaarstoespraak goeverneur Lucille George-Wout


Dames en heren, bon nochi,

Het is een mooie traditie om op een van de eerste dagen van het nieuwe jaar in de paleistuin bij elkaar te komen en elkaar geluk en voorspoed te wensen voor het jaar dat voor ons ligt. Deze samenkomst benadrukt onze samenhorigheid en biedt ons een goede gelegenheid om elkaar bij te praten over de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar en vooruit te blikken op hetgeen voor ons ligt. 

Bij een nieuw jaar horen ook ambitieuze voornemens, u en ik gaan het immers beter doen dan in het verleden 😊. Ik wens u en de uwen van harte toe dat uw voornemens in 2018 realiteit mogen worden.
2017 was in bepaalde opzichten een bewogen en letterlijk onstuimig jaar. Een jaar waaraan ik soms met gemengde gevoelens terug denk.

Sint Maarten
Op de eerste plaats als gevolg van het natuurgeweld dat onze families en vrienden op Sint-Maarten, Saba en Sint Eustatius hard heeft getroffen. De verschrikkelijke beelden van verwoesting van huizen en de totale ontreddering van grote groepen mensen hebben een diepe indruk op ons allen achtergelaten. Indrukwekkend is echter ook de veerkracht van de mensen op de Bovenwinden.

Slechts enkele dagen na de ramp herpakken mensen zich zo goed en zo kwaad als het gaat. De openbare ruimte wordt begaanbaar gemaakt, woningen worden provisorisch gerepareerd en winkels gaan langzaam weer open. Ik bewonder deze houding zeer en ben ervan overtuigd dat men sterker uit deze ervaring zal komen!

Ook indrukwekkend is de hulp die geboden werd en nog geboden wordt. Zo lagen in ons Sehos patiënten uit Sint Maarten en kregen kinderen, waarvan de scholen niet meer begaanbaar zijn, op onze scholen onderricht. Dat is niet alleen op Curaçao zo, maar deze tastbare en zichtbare solidariteit was binnen alle delen van ons Koninkrijk sterk aanwezig. Er wordt door sommigen wel eens getwijfeld aan de meerwaarde van ons Koninkrijk, maar het zijn momenten als deze die maken dat ik er trots op ben dat we met elkaar één Koninkrijk vormen!

Verkiezingen
Ook in politiek-bestuurlijk opzicht was het zowel op Curaçao als in andere delen van het Koninkrijk soms stormachtig. Na de verkiezingen van oktober 2016 is onze bestuurlijke orde behoorlijk op de proef gesteld. In mijn stoutste dromen had ik niet kunnen bedenken dat het op enig moment noodzakelijk zou zijn om de waarborgfunctie van het Koninkrijk in te roepen. Dit omdat, als gevolg van de politieke verhoudingen, een ordentelijk verloop van de verkiezingen van april 2017 niet langer kon worden gegarandeerd.

Helder is dat de gang van zaken niet fraai te noemen is, maar er zijn gelukkig ook positieve kanten aan dit verhaal. Zo zal het besef toenemen dat er altijd een hoger gezag is dat ons handelen beoordeelt. Een moreel kompas is daarom belangrijk. In dat kader vind ik het altijd bijzonder om te zien wanneer in moeilijke tijden mensen opstaan en boven zichzelf uitstijgen om het goede te doen.

Dit deden gelukkig velen, maar één van de mensen waarvoor dit in het bijzonder geldt, is de heer Kenneth Valpoort. Hij organiseerde én leidde een vreedzame demonstratie met als doel om de verkiezingen doorgang te kunnen laten vinden. De wijze waarop hij dit deed en daarmee opkwam voor onze democratie en onze rechtsorde, was indrukwekkend om te zien.

Hij wist daarmee een vurige wens van de bevolking te mobiliseren. Ik hoop oprecht dat de kwestie ons uiteindelijk allemaal belangrijke lessen op het gebied van rechtsstatelijkheid en democratie heeft geleerd. Het heeft in elk geval geresulteerd in een nieuw, democratisch gekozen parlement dat uitdrukking geeft aan het oordeel en de wil van de kiezers.

Uitdagingen
Dames en heren, Inmiddels hebben we een nieuw kabinet dat bij zijn aantreden geconfronteerd wordt met geheel eigen uitdagingen. Deze uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien, zijn groot en zijn legio. En wanneer ik zeg ‘we’, dan bedoel ik op de eerste plaats de politici, de bestuurders en de gezagsdragers.

Wij zijn het die de handschoen dienen op te pakken om de economie weer aan te jagen, om de criminaliteit een halt toe te roepen, om sociale cohesie tussen burgers te bevorderen, om goede zorg en deugdelijk onderwijs te realiseren en om bijvoorbeeld zorg te dragen voor een betrouwbaar investeringsklimaat. Belangrijke en urgente projecten die op stapel staan dan wel reeds lopen, vragen om een adequate leiding, een doortastende aanpak en effectieve samenwerking.

De nieuwe megapier kan hierbij als voorbeeld dienen. Nadat de beslissing over de bouw van de pier uiteindelijk door het bestuur genomen was, is de realisatie voortvarend en adequaat ter hand genomen. Dit heeft geleid tot een fantastisch resultaat! Met dezelfde voortvarendheid moeten nu projecten als de raffinaderij en het ziekenhuis worden aangepakt. Een spoedige afronding deze projecten biedt een basis voor economische en sociale voorspoed, opdat alle burgers van Curaçao kunnen delen in de vooruitgang van ons land.

2018
Er is dus volop te doen en het is zaak dat we deze uitdaging in 2018 met verve aangaan. U staat daarin niet alleen, het volk van Curaçao staat achter u. Gezamenlijk gaan we de strijd aan om onze doelen te realiseren. Die doelen dienen ambitieus te zijn, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Ik heb alle vertrouwen dat we in onze opzet gaan slagen, en dat 2018 een fantastisch jaar wordt voor ons mooie eiland.

Graag hef ik met u het glas. Mede namens mijn man Herman wens ik u en uw familie een gelukkig gezond en voorspoedig nieuw jaar.

Salut!
Proost!