Studenten maken milieu-instructielesmateriaal

Saviani Kartowidjojo, Judyrey Franken en Gilianny Martina krijgen de 1e GreenTeachers Caribbean Award uitgereikt van TUI-carefoundation voorzitter Caroline Hartel
Saviani Kartowidjojo, Judyrey Franken en Gilianny Martina, eerstejaars LOFO-studenten van de Lerarenopleiding kregen vrijdag de 1e GreenTeachers Caribbean Award uitgereikt. De drie werden hiermee beloond voor de beste Papiamentstalige instructiefilm over de begrippen Reduce, Reuse & Recycle. Zij maakten die voor het gratis milieuonderwijs van GreenKidz op Curaçao.
Deze praktijkopdracht vormde een onderdeel van een bredere GreenKidz LOFO-projectmodule ‘Mens, Natuur en Techniek’ met acht gastcolleges, vier praktijkopdrachten, werkbezoeken aan lokale natuur- en milieuorganisaties en meekijk-stages bij GreenKidz milieulessen in de klas. In totaal werden er negen instructiefilmpjes gemaakt, die toegevoegd worden aan het lesmateriaal van GreenKidz. Hier de runner-up:De organisatie van Maya Matthias en Yvonne van Zegveld richt zich op milieubewustzijn in het onderwijs. Naast lesprogramma’s voor het funderend en voortgezet onderwijs zet Greenkidz ook in op leerkrachten in opleiding op Curaçao in samenwerking met de Universiteit van Curaçao.

Het motto is 'Changing the mindset of generations and the teachers that teach them' en wordt straks ook op Bonaire en Aruba aangeboden. Dat is mogelijk dankzij de financiering van Tui Care Foundation en het Prins Bernardfonds.

Greenkidz
Maya Matthias
In 2015 startte Maya Matthias, samen met Ivonne Zegveld het GreenKidz project. Inmiddels uitgegroeid tot een team van 40 leden. Drie jaar later hebben zij 25 van de 50 FO-scholen bezocht met hun programma’s en geven scholen en leerkrachten aan dat ze heel  blij zijn met die
lesmaterialen  die voor elke school gratis in twee talen te downloaden zijn.  Vanuit dit project kwam het idee om Milieuzorg duurzamer te in te zetten. Vanuit het idee dat de kennis, ervaring en passie over moet worden gedragen aan een nieuwe generatie leerkrachten. Aan leerkrachten in opleiding.’

Dat is gedaan in samenwerking met elf educatieve 'groene'-organisaties op Curaçao, waaronder GreenForce, Caribbean Footprint, Stichting Uniek Curacao en de Caribbean Sea Turtle Conservation.
Zij werden de klas in gehaald om de leerkrachten-in-opleiding te inspireren. Ook brachten de studenten werkbezoeken aan de groen organisaties. De gesprekken en interviews die daaruit voortvloeiden worden binnenkort in boekvorm omgezet, zodat elke school op het eiland straks weet welke organisaties er actief zijn die bij kunnen dragen aan het het onderwijs en specifiek aan het vak mens, natuur en techniek.

Populaire posts