Vreemdelingendienst voert instructie minister niet uit, Venezolaanse sergeant onterecht vast

SDKK-gevangenis
De vreemdelingendienst houdt nog steeds een Venezolaanse sergeant vast in de SDKK-gevangenis, hoewel minister van Justitie, Quincy Girigorie, instructie heeft gegeven om hem vrij te laten.

De sergeant deed een beroep op de zogenaamde artikel 3 procedure, waarin hij om bescherming vroeg onder het gelijknamige artikel van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Die procedure loopt nog, maar de minister heeft op 16 oktober een beschikking afgegeven, waarin staat dat de sergeant de uitspraak mag afwachten in vrijheid.

Bisschop Luis Secco
Bisschop
Dat alles onder de voorwaarde dat een Curaçaose ingezetene garant zal staan voor de gevluchte Venezolaan. Die garantstelling is op 6 november afgegeven door Bisschop Luis Secco.

De Rooms-katholieke kerk dekt alle kosten van verblijf hangende de procedure en ook een eventuele ticket, indien de sergeant toch zal worden teruggestuurd naar Venezuela.

Vreemdelingendienst
Het hoofd van de Vreemdelingendienst, Luis Curiel is door de minister geïnstrueerd de beschikking uit te voeren, maar advocaat Achim Henriquez krijgt hem al sinds 6 november niet te pakken.

Luis Curiel
"Bij de dienst kan niemand zeggen waar Curiel is en zijn telefoon neemt hij niet op", zegt Henriquez. Het is volgens hem onduidelijk wanneer Curiel weer zijn gezicht laat zien om de beschikking van de minister uit te voeren. "In de tussentijd zit mijn cliënt al twee weken onterecht vast."

Koninkrijksdelegatie
De houding van de Vreemdelingendienst, brengt Girigorie ernstig in verlegenheid. De Justitie-minister leidt dinsdag een Koninkrijksdelegatie naar Genève. Daar vindt de vierjaarlijkse vergadering van de Committee Against Torture plaats op 20 en 21 november.

Girigorie zal uitleg geven over hoe Curaçao en de andere landen in het Koninkrijk, waaronder ook Nederland, de VN-verdragen implementeren die betrekking hebben op foltering en andere soorten onmenselijke en vernederende behandelingen tegen de mens.

De delegatie zal ook bevraagd worden over de beschuldiging van Amnesty International dat het Koninkrijk vluchtende Venezolanen in Curaçao geen bescherming biedt.

-0-0-0-

1. Besluit minister van Justitie om onder voorwaarden de Venezolaanse sergeant vrij te laten
2. Garantstelling bisschop Luis Secco