Onthutsende corruptie op Aruba

Paul Croes | Foto: NoticiaCla
Uit het requisitoir van de officier van justitie in de zaak Ibis komt een ontluisterend beeld voor van ambtelijke corruptie op Aruba. Er staan maar liefst 23 verdachten terecht in deze zaak. Hoofdverdachte is oud-AVP-minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid Paul Croes.

Hij liet zich ruim drie jaar lang keer op keer door anderen betalen of belonen voor zijn eventuele hulp bij het verkrijgen van werkvergunningen. De zaak kwam begin 2017 aan het rollen via verschillende aantijgingen op sociale media en verklaringen van getuigen. Croes die politieke wetenschappen studeerde aan de Universiteit van Amsterdam was een populaire politicus in het tweede kabinet-Eman.

Jongensboek
Het requisitoir begint als een spannend jongensboek. 'Denk je dat ik deze man vijfhonderd dollar nu kan afpakken'. Het zijn wat woorden uit een afgeluisterd gesprek tussen verdachte Croes en zijn toenmalige chauffeur. Die Croes was op dat moment minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid en stond met die chauffeur op een parkeerplaatsje bij een supermarkt te wachten totdat de eigenaar van dat bedrijf gratis winkelwaar in de achterbak van hun dienstauto zou plaatsen.

Hij had hem kort daarvoor laten weten dat hij bier en blikken tonijn van hem hebben wilde. Een dag eerder stonden zij ook op die parkeerplaats. Via een afluistermicrofoon viel te horen dat Croes de supermarkteigenaar die dag vroeg om hem ‘enkele dozen Amstel Bright en Polar’ te geven, dat hij hem liet weten dat hij ‘maandag de positieve verklaring’ zou krijgen en dat hij bij de man informeerde naar de 1.000 dollar die hij kennelijk wilde ontvangen.

Dozen bier, blikken tonijn en een hoop geld lagen dus ogenschijnlijk al in het verschiet. Maar zou verdachte Croes die supermarkteigenaar wellicht nog 500 dollar meer kunnen afpakken? Hij legde het zijn chauffeur voor. Een grap? Misschien wel, overweegt de officier: maar dan nog geven zulke woorden op zo’n moment - terwijl hij met zijn chauffeur in hun dienstauto wachtte op de gratis goederen een naar beeld van machtsbederf en zelfverrijking.

Croes zo vervolgt het OM blijkt zijn ministersfunctie - en in het verlengde daarvan ook zijn stichting, - jaren aan een stuk te hebben misbruikt om er zelf beter van te worden; in veel gevallen 'klotst het bewijs daarvan tegen de plinten omhoog', zo concludeert het OM.

Het vertaalt zich volgens Justitie in een reeks aan strafbare feiten, zoals ambtelijke omkoping, machtsmisbruik, verduistering en het witwassen van een groot geldbedrag. Al op zichzelf zijn dat bijzonder ernstige delicten, maar, zo vervolgt het OM: extra kwalijk is dat Croes ze beging in zijn tijd als minister. Bestuurders moeten onkreukbaar zijn: er wordt van hen verwacht en verlangd dat zij hun bestuurstaken te allen tijde eerlijk, objectief en betrouwbaar uitvoeren en dat zij hun voorbeeldfunctie vervullen. En dat geldt ook voor de 23 andere verdachten, veelal ambtenaar.

Want het draait in de zaak Ibis niet enkel om de misstappen van oud-minister Croes. In zijn kielzog worden ook heel wat vermoedelijke omkopers van Croes vervolgd. De aan hen gemaakte verwijten variëren in zwaarte en omvang, maar hoe dan ook levert de omkoping van een minister een ernstig strafbaar feit op; het ondermijnt het publieke vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van ambtenaren.

Ontheffingenfabriek
Volgens het OM was er sprake van een ‘ontheffingenfabriek’. Paul Croes verleende legio ontheffingen van de arbeidsmarkttoets en schoof met regelmaat negatieve adviezen van zijn dienst ter zijde om er positieve adviezen voor in de plaats te stellen.

Zo liet Croes in iets meer dan anderhalf jaar tijd 39 ontheffingsverzoeken van de bedrijven Bashaka Services & Enterprises NV en SSR Supreme Security Rangers NV in weerwil van adviezen van zijn dienst ook 39 keer een ontheffing verleende, en dat hij deze bedrijven ook buiten die gevallen tegen adviezen van zijn dienst in nog ontheffingen en ‘positieven’ bezorgde. Naast de ontheffingen voor aanvragen van bedrijven die helemaal niet bestonden.

Het eerstgenoemde bedrijf, Bashaka betaalde Croes persoonlijk zo’n 25.000,00 Arubaanse florins voor diens hulp bij het verkrijgen van verklaringen-van-geen-bezwaar en dat een ander bedrijf in een jaar tijd zo’n 90.000,00 florin aan de minister afdroeg.

Strafmaat
De officier van justitie is er vrijdag niet in geslaagd om de strafeisen tegen alle verdachten in de zaak Ibis naar voren te brengen. Maandag gaat het voorlezen van het requisitoir van 171 pagina's (!) verder.

Dan wordt ook duidelijk dat het Openbaar Ministerie niet kan aantonen dat Croes voor alle ontheffingen die hij heeft verleend een tegenprestatie heeft ontvangen. Het OM heeft wel kunnen vaststellen dat de oud-minister in tientallen zaken beslissingen tot toelating tot de Arubaanse arbeidsmarkt heeft genomen en daarvoor een tegenprestatie heeft ontvangen.

Verder heeft het OM kunnen vaststellen dat Paul Croes en zijn echtgenote beschikten over meer dan 538.000 florin beschikten. Een optelsom van contante uitgaven waar geen legale contante inkomsten tegenover staan, geld dat is verduisterd van zijn stichting en onverklaarbare omzet bij een ander bedrijf, gelieerd aan Croes.

Zonder nadere uitleg gaat het OM ervan uit dat al deze geldstromen hun oorsprong vinden in de handel in ontheffingen of andere beslissingen die de minister nam.

Schotte
Het Openbaar Ministerie zegt gekeken te hebben naar de beslissingen die het gerecht in Eerste Aanleg en het Gemeenschappelijk Hof hebben genomen in de zaak van de eerste premier van Curaçao, Gerrit Schotte.

In die zaak is uiteindelijk een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaren en de maatregel ontzetting uit het passief kiesrecht opgelegd. In de zaak van Paul Croes komt het OM tot een hogere straf en wil het ook dat Croes nooit meer een ambt bekleed.

Hoe hoog de straf uiteindelijk uitvalt, horen we maandag, daarna krijgt advocaat Marije Vaders de gelegenheid om alles wat hier door het OM naar voren is gebracht te ontkrachten.