Aanpak uitval bursalen in Nederland

Ingrid van Engelshoven
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan bekijken hoe het kan dat Antilliaanse jongeren die in Nederland komen studeren vaak geen diploma halen. Daartoe hebben de vier landen gisteren een werkgroep in het leven geroepen. Dat maakte de Nederlandse Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven bekend tijdens haar werkbezoek aan Curaçao. 

De noodklok over de uitval van de studenten werd eerder geluid door bestuursvoorzitter Ron Bormans van Hogeschool Rotterdam. Jaarlijks komen er ongeveer duizend Antilliaanse jongeren naar Nederland om te studeren, van wie ongeveer tweehonderd naar de Hogeschool Rotterdam.

Engelshoven: "Terecht heeft Bormans zijn zorgen geuit over slagingskansen van studenten. We hebben afspraken gemaakt met de vier landen om dit gezamenlijk aan te pakken. De studenten moeten beter voorbereid worden en in Nederland beter begeleid. Verder gaan we nader analyseren wat de factoren zijn voor hun uitval. Dat zal waarschijnlijk wel de taal zijn en het feit dat zij moeten wennen aan een ander land, een andere cultuur en op kamers gaan wonen. Er komt heel veel op ze al". De werkgroep zal over een half jaar conclusies trekken.


Interview met Ingrid van Engelshoven

Bundelen
Aan het begin van het Vierlandenoverleg gisteren sprak de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Marilyn Alcalá-Wallé, de hoop uit dat de vier landen hun inspanningen bundelen om ‘de toekomstperspectieven van onze kinderen en jongeren te verbeteren en daarmee de landen sterker te maken’.

"Het doel van het Vierlandenoverleg is om samen tot concrete afspraken te komen op het gebied van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Samen afspraken maken om van elkaar te leren en samen concrete resultaten bereiken", zo sprak AlcaláWallé.

"Dit vraagt dat iedereen verschillende percepties over de landen, hun belangen en doelstellingen met elkaar delen. Het streven is het onderwijs op zo’n manier in te richten dat onderwijssoorten op elkaar aansluiten en de doorstroming van leerlingen en studenten tussen de landen in het Koninkrijk soepel verloopt”, aldus de minister.  Dit lijkt met de afspraken nu bereikt te zijn.

Wetenschap
Voor de wetenschap is het doel een onderzoeksklimaat te creëren dat uitnodigt tot wetenschapsbeoefening en lokale opleidingsinstituten met internationale wetenschappelijke netwerken verbindt. De samenwerking tussen de landen is een aanvulling op de lokale prioriteiten van Curaçao.

Marilyn Alcalá-Wallé
Dat zijn op het gebied van onderwijs en wetenschap: leerplicht, verzelfstandiging openbaar onderwijs, herstructurering studiefinanciering en een evaluatie en aanpassing van type onderwijs en curricula. Bij cultuur gaat het om het stimuleren en behoud van historisch bewustzijn, zowel van de gezamenlijke cultuur als de culturen binnen de eigen maatschappij.

Curaçao werkt daarbij aan nationbuilding. Het gaat om de bewustwording van de eigen geschiedenis in de juiste context. En om bijvoorbeeld aandacht voor de muzikale erfenis. Verder staat op het programma het bevorderen van kunst en cultuur op scholen, en het vergroten van mogelijkheden tot culturele expressie.

-------
Dit artikel verscheen ook in het Antilliaans Dagblad van 9 februari 2019