Amigoe te kort door de bocht


Amigoe had zaterdag een spectaculaire opening van de krant: Rijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten. Over de Nederlandse verantwoordelijkheid van de detentieomstandigheden op Sint-Maarten en specifiek over de gevangenhouding van de man die oud-premier Gerrit Schotte ten val bracht: Francesco Corallo. 

Het nieuws dat Amigoe bracht was een heuse scoop: het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft besloten om Nederland onder streng toezicht te plaatsen. En dat, omdat Corallo acht maanden gevangen heeft gezeten in een cel, bijna de helft van de tijd samen met vijf of meer celgenoten. Met een lekkend open toilet, onvoldoende bedden, zonder daglicht of ventilatie en een uur luchttijd.

Artikel 3 EVRM
Corallo klaagde na het uitzitten van zijn straf de Nederlandse Staat aan bij het Europees Hof en kreeg gelijk. Het hof oordeelde dat het een schending betreft van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Daarna heeft ook het College van de Rechten van de Mens zich de zaak aangetrokken, omdat Nederland veel te weinig met de veroordeling heeft gedaan. Er is nog niets verbeterd. Het College wil nu dat de Nederlandse regering een veel actievere rol gaat spelen bij de aanpak van de structurele schendingen van de mensenrechten in de gevangenissen op Sint-Maarten.

Het College heeft daarom in een brief aan de Raad van Europa geadviseerd om intensief toezicht te houden op Nederland of het voldoende doet om op zo kort mogelijke termijn de situatie in overeenstemming met mensenrechten te brengen.

Aanwijzing
De Amigoe schrijft nu in haar scoop dat de Nederland een soort aanwijzing heeft gekregen of misschien wel gaat krijgen van de Raad van Europa. Maar dat is toch wat al te kort door de bocht. Het artikel neemt weliswaar wat gas terug bij het verder lezen, maar ik ben op het verkeerde been gezet.

De Raad heeft immers nog helemaal niet beraadslaagd over deze materie. John Darcy van het secretariaat van de Raad van Ministers zegt dat het verzoek van het Nederlandse College zal worden behandeld op de komende Human Rights meetings van de Raad. Niet die van juni, maar pas in september of december.

Het nieuws van Amigoe is daarom ook niet te vinden op de website van de Raad. Uit het artikel blijkt wel dat de krant met de advocaten van Corallo heeft gesproken. Zou deze scoop soms uit hun koker gekomen zijn?

Aanhalingstekens
Het antwoord staat in de laatste alinea. De journalist zwabbert daar nogal tussen datgene wat een van de advocaten, Eldon 'Peppie' Sulvaran zegt en dat wat de journalist kennelijk vindt: 'Hopenlijk geeft die beslissing de impuls aan alle verantwoordelijkheden om op de kortst mogelijke termijn de situatie in overeenstemming met mensenrechten te brengen.' De cursivering en onderstreping is van mij.

De tekst staat zonder quotes en moet door het woordje 'hopenlijk' blijkbaar gelezen worden als een vurige wens van de journalist. Kennelijk is deze alinea aan de aandacht van de eindredacteur ontsnapt en valt de journalist hier toch lelijk door de mand. Of zijn de aanhalingstekens 'vergeten' en gaat het hier om een quote van advocaat Sulvaran?

Beslissing
En dan het woordje beslissing. Ik kan dat woord alleen maar herleiden naar de kop van de tekst. Maar er is helemaal geen beslissing genomen en zeker niet door de Raad van Europa!

Een eventuele beslissing om het Koninkrijk onder intensief toezicht te plaatsen laat dus nog zeker maanden op zich wachten, meldt ook de website Koninkrijksrelaties.nu: Het zal minimaal een half jaar, maar naar alle waarschijnlijkheid nog langer duren voordat het Comité van de Raad van Ministers van Europa een besluit neemt over het advies van het College van de Rechten voor de Mensen om het Koninkrijk onder ‘intensief toezicht’ te plaatsen vanwege misstanden in de politiecellen op Sint Maarten.

Advies
Een welgemeend advies aan Amigoe: laat je oren niet hangen naar de overijverige advocaten van het kantoor van 'Peppie', die er alle belang bij hebben hun kant van het verhaal in het nieuws te houden. En als je ze dan aan het woord laat, neem dan ook alle kanten van het verhaal mee en lees de documenten van al die spelers in dit verhaal. Ze staan gewoon op internet: