Gouverneur en ministers vandaag verplicht een dagje vrij


Oplettende juristen weten het: in tijden van Corona rammelen Ministeriële Beschikkingen en Landsbesluiten van alle kanten. Kennelijk is het zo druk op het ministerie dat er niet meer echt opgelet wordt. De knulligste fout die nu is gemaakt, zorgt ervoor dat de Gouverneur, ministers en Statenleden, vandaag, maandag 30 maart verplicht thuis moeten blijven.* 

Het uitgaansverbod zoals die beschreven is in de Ministeriële Beschikking maatregelen openbare orde COVID‐19 III maakt overdag geen uitzondering voor de Gouverneur van Curaçao, de ministers en Statenleden, inclusief hun beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs. Gaan ze toch op pad, bijvoorbeeld naar hun werk, dan riskeren ze een boete van 750 gulden. Pas na 21.00 uur mogen de gezagdragers de straat weer op en de wetgeving corrigeren.

Mocht je een van hen vandaag tussen 06.00 's ochtends en 21.00 's avonds toch op straat zien, dan kun je bellen naar de kliklijn van de overheid, de politie garandeert zo snel mogelijk op te treden.


Verplicht thuisblijven
De onderhavige Ministeriële Beschikking stelt in het eerste artikel dat het een ieder verboden is om tussen 06.00 uur 's ochtends en 21.00 uur 's avonds zich op enigerlei wijze op of aan de openbare weg te bevinden. Er wordt in dat artikel geen uitzondering voor gezagdragers gemaakt, alleen voor essentiële functies.

Dat is wel het geval in artikel 4, dat toeziet op eenzelfde verbod, maar dan tussen 21.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends. In het tweede lid staat dat het verbod om op de openbare weg te zijn, niet geldt voor de Gouverneur van Curaçao, de ministers en Statenleden, inclusief beveiligingsfunctionarissen en chauffeurs. Een bepaling die dus niet in artikel 1 is opgenomen. De gezagdragers begaan een strafbaar feit als zij morgenochtend toch naar hun werk gaan.

Essentiële functies
Beide artikelen bieden uitzonderingen voor de functies die zijn opgenomen in de bijlage van de Beschikking. Maar ook daar lagen de ambtenaren op Algemene Juridische Zaken te slapen. Want hoe je ook door die lijst struint, geen gouverneur, geen ministers of Statenleden en hun beveiligers en chauffeurs!

De minister kan deze fout pas vanavond om 21.00 uur corrigeren. Want pas dan mag-ie weer naar zijn werk.

Nu maar hopen - voor de gezagdragers - dat parlementslid Menki Rojer, net als die ambtenaren op AJZ, ligt te slapen morgenvroeg. Want hun bereidheid om te klikken - zeker als het om ministers gaat - is genoegzaam bewezen.

Eén troost, ook Statenleden zoals Menki Rojer mogen vandaag de deur niet uit, tot 21.00 uur. Vanwege dezelfde slordigheid.

* Naschrift:

Dit stuk is met een knipoog geschreven. Ik blijf uiteraard alert en volg met interesse de gebeurtenissen om te kijken of de rechtstaat nog in stand blijft. En het doet me deugd dat alle maatregelen ondersteund worden door de juiste juridische instrumenten als landsbesluiten en ministeriele beschikkingen. Het legaliteitsbeginsel dat wil zeggen, iedere handeling van de regering moet onderbouwd zijn door een juridische regel, gegeven door een bevoegd orgaan, wordt daadwerkelijk in acht genomen, vertellen juridische bronnen mij.
Maar diezelfde bronnen zeggen dat er ook slordige fouten worden gemaakt. 

En ter uwer informatie: het gezag kan gewoon gedogen, er gaat geen agent of OM optreden bij zo'n overduidelijke omissie van de wetgever....

Dus take it easy, als het stoom net uit je oren kwam;-)