Rocco Tjon legt iedereen in de luren...bijna iedereen


Ik heb op deze plek al vaker geschreven over de markante Arubaanse MEP-politicus, Rocco Tjon. Fractievoorzitter van de gele partij en delegatieleider op het Interparlementair overleg Koninkrijkszaken dat nu plaatsvindt. Tjon is een slechte lezer gebleken, maar evengoed zou dat onderdeel van zijn politiek spel kunnen zijn en legt hij ons voortdurend in de luren. De laatste stunt, gisteren, kan wat mij betreft in dat laatje gelegd worden, al is die stunt nogal doorzichtig. Zou hij echt niet kunnen lezen?

Daadwerkelijk
Wat wil het geval. Gisteren presenteerde Tjon een dramatisch cijfer op het IPKO: 77 procent van de Arubaanse beroepsbevolking is onder Covid19 werkloos geworden! Was dat cijfer in 2019 nog 7,3 procent, de Directie Arbeid & Onderzoek had becijferd dat 'door de impact van de corona crisis per april 2020 sprake is van een daadwerkelijk werkeloosheidscijfer van 77% onder de mannen, 69.6% onder de vrouwen, voor een totaal percentage van 73.1%.'- quote Rocco Tjon.

Ik kon dat cijfer gisteravond niet geloven en vroeg mijn Haagse collega's dat met Tjon te verifiëren. Had-ie dat nou echt gezegd, en waar haalt hij die cijfers dan vandaan? Het antwoord kwam gauw:


En op Aruba kreeg ik dit als reply (vergeef me de kwalificaties die mijn bron aan Rocco Tjon toedicht):Fakenews
De berichtgeving op Koninkrijk.nu, werd aangepast. In plaats van 'Werkloosheid op Aruba naar 77%' (wat door de opmaak per ongeluk niet in quotes was gezet) kwam een nieuwe kop met de titel: 'Delegatieleider Aruiba de mist in, Rocco Tjon produceert op IPKO verkeerde cijfers werkloosheid.'

Vanochtend bij het krieken van de dag was Rocco Tjon al in de pen geklommen en de berichtgeving op Koninkrijk.nu als Fakenews bestempeld (zie kopfoto).

Dit schreef hij er bij: 


Risicoinschatting
Wie de moeite neemt om  het onderzoek van de Directie Arbeid & Onderzoek echt te lezen, valt, met de woorden van Tjon indachtig, van zijn stoel.

Het onderzoek heet 'Ontwikkeling van werkloosheidscijfer op Arubaanse arbeidsmarkt' en behelst een risicoinschatting naar werkloosheid, indien alle dienstbetrekkingen verloren zullen gaan als gevolg van Covid19. 

En ja hoor daar staan Rocco's cijfers, op pagina 3:

De Directie schrijft er speciaal voor Tjon nog onder:

'Een nieuwe en actuele schatting van het werkloosheidscijfer op Aruba zal binnenkort berekend worden aan de hand van de gegevens van loonsubsidie en van de FASE (Fondo Assistencia Social di Emergencia) en de geregistreerde ontslag gegevens. De FASE gegevens zijn tot heden niet door de DAO ontvangen.'

Dat je boven de tabel het woordje 'mogelijke' over het hoofd ziet is cruciaal, maar dat je de tekst daaronder skipt, getuigt van AVI-leesniveau problemen.

Of is dit zoals ik in de inleiding al opperde, gewiekste politiek? Immers, Aruba kan er baat bij hebben om de impact van Covid19 op Aruba in Den Haag 'dramatisch' neer te zetten. Mijn bron op Aruba is stellig: 'Goedkope doorprikbare manier om meer geld uit de zakken van de Nederlandse belastingbetaler te kloppen. Die 77% heeft werk, maar werken niet, omdat er geen activiteiten zijn. Maar ze hebben wel inkomen...Nederland gaat er echt niet in trappen.'

Ook de journalisten van Koninkrijk.nu niet. Het is maar dat je het weet, Rocco.