Driemaal scheepsrecht is bijna staatsrecht op Curaçao

Gouverneur Lucille Wout

Wijze staatsrechtgeleerden hebben tien eigenwijze Statenleden een week lang leren tellen tot tien. Dat kan alleen maar op Curaçao, waar een jonge parlementaire democratie geen echte is en driemaal scheepsrecht sterker is dan eenmaal staatsrecht. Wat hebben de dames en heren van de MFK, Pueblo Soberano en Kòrsou di nos Tur zitten zweten bij het telraam.

Want heeft de coalitie nou de meerderheid verloren, als de oppositie geen meerderheid gewonnen heeft? U en ik weten het antwoord, maar tien Statenleden wrongen zich tien jaar na 10-10-'10 in allerlei bochten om die zo recht mogelijk te laten lijken.

Het kunstje was in 2012 ook al eens door Ivar Asjes uitgehaald en leidde ook toen naar niets. Het volk kiest 21 Statenleden en als je daar aan morrelt, geef je opnieuw een brevet van onvermogen af. Dat geldt ook voor nieuwbakken Statenlid Marilyn Moses die als dokter ongetwijfeld erg bekwaam is, maar zich door betere juristen moet gaan omringen om geloofwaardig te blijven.

Geen excuus
Dan doet onze gouverneur dat een stuk beter en gaf ze Moses - en passant - meteen maar een veeg uit de democratische pan. Netto resultaat is dat de gewezen politiearts nu vrijdag geen excuus meer heeft om de Statenvergadering te boycotten. Zodat er eindelijk quorum is en het 21e Statenlid kan doen, wat het volk hem gevraagd heeft: hen vertegenwoordigen. 
Marilyn Moses

Voor wie het gemist heeft, Moses had zich namelijk op de regeltjes gestort. Kennelijk op advies van haar juridische medewerker. een advies die meer waarde toekent aan de letter van de wet dan aan de geest ervan. De coalitie had volgens Moses' medewerker niet de juiste procedure gevolgd voor het installeren van een nieuw Statenlid: eerst Marilyn Alcalá-Walle en nu Shaheen Elhage. 

Artikel 126 van het Kiesreglement zou verhinderen dat Elhage de plaats in zou kunnen nemen van Alcalá-Wallé die niet netjes had afgezegd. Iedereen moet maar vier weekjes wachten voordat de Staten weer volledig zouden zijn, had de juridische medewerker haar ingefluisterd. Ja, dat zet zoden aan de dijk!

Lettervreter
Nou, als je dan zo'n lettervreter bent, moet de Gouverneur hebben gedacht, dan kun je ze krijgen. Op grond van artikel 124 van het Kiesreglement van de Staten kan een lid van de Staten 'te
allen tijde' ontslag nemen:

Een lid van de Staten, tot wiens toelating is besloten, kan te allen tijde zijn ontslag nemen. Hij bericht dit schriftelijk aan de voorzitter van de Staten. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de voorzitter van het hoofdstembureau.

Een afspraak voor een beëdiging komt dan te vervallen. De gouverneur speelt daarin helemaal geen rol. De situatie als bedoeld in artikel 126, vierde lid, van het Kiesreglement, was dan
ook niet aan de orde, zo schrijft Lucille Wout aan de  voorzitter van de Staten. 

Om daarna meteen duidelijk te maken dat 'in het licht van het voorgaande het van groot belang is, voor het in stand houden van de democratie op Curaçao en het functioneren van de Staten, dat nu zo spoedig mogelijk wordt voorzien in de vervulling van de vacante zetel in de Staten. Vrijdag dus, zoals nu gepland. Of eerder, zou ik aanraden. Je weet maar nooit.

En misschien moeten de Staten na twee keer deze blunder te zijn begaan eens hard nadenken over het voorkomen de scheepsrecht keer. Misschien kunnen ze de regeltjes eens herzien. Zo is een quorum, de meerderheid van de Staten moet ingetekend hebben om de vergadering door te laten gaan, echt niet meer van deze tijd. Zeker als Statenleden het misbruiken om de democratie te verstoren.

Shaheen Elhage kan zich het kort geding dat hij vanmiddag aanspande, besparen. Want de boefjes van MFK, PS en KdnT mogen dan hardleerser zijn dan de onderkant van hun zetel, van Moses verwacht ik toch meer vernuft. 

Alhoewel, je weet inderdaad maar nooit.

-----------