Het gaat al lang mis op het Curaçaose ministerie van Financiën

 Het gaat al lang mis op Curaçaos' ministerie van Financiën

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha

Deze week bracht de Curaçaose minister van Financiën het nieuws dat de invoering van de Algemene Bestedingsbelasting ter vervanging van de huidige Omzetbelasting weer is uitgesteld.

Opvallend, want dezelfde minister kondigde in december nog aan dat de wetgeving per 1 april van dit jaar zou worden ingevoerd. Eerder zou de wetgeving al begin dit jaar op 1 januari en zelfs nog eerder, op juni 2019 (!) worden ingevoerd.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zich inmiddels meerdere malen geïrriteerd uitgesproken over het feit dat haar wél om advies wordt gevraagd, maar dat het ministerie vervolgens niets met deze adviezen doet.

Bunker

Het opnieuw niet halen van de deadline past in een breder beeld van mismanagement binnen het ministerie van Financiën. Zo werkt het personeel van de Inspectie der Belastingen al meer dan een jaar (!) in een bunker op Mahuma, zonder daglicht.

Zo werkt het personeel van de Inspectie der Belastingen al meer dan een jaar (!) in een bunker op Mahuma, zonder daglicht.
Belastingdienst tijdelijk gehuisvest in Citex-gebouw op Mahuma

Voor deze tijdelijke oplossing is door het ministerie gekozen na de brand in augustus 2019. Maar na anderhalf jaar is het nog steeds niet gelukt om het personeel op een waardige manier te huisvesten.

OZB

Uit het recente voorstel tot aanpassing van de OZB-wetgeving kunnen we opmaken dat dat de OZB-aanslagen over 2019 en 2020 nog steeds niet zijn verzonden. Dit terwijl de minister beweert dat de lagere belastingopbrengsten slechts het gevolg zijn van de Covidcrisis.

De Onroerend Zaak Belasting levert volgens het SER-advies een kleine dertig miljoen gulden per jaar op, dus hier laat de minister gewoon zestig miljoen gulden liggen.

Ook bij andere belastingsoorten zijn er achterstanden. Niet zo gek als je het fatsoen niet hebt om je ambtenaren van een waardige werkplek te voorzien.

ICT

Ook met het nieuwe ICT-systeem wil het maar niet vlotten. Er wordt al sinds 2014 (!) door Bearingpoint aan gewerkt en heeft tussen de twaalf en twintig miljoen gulden gekost. Het werkt nog steeds niet.

De belastingdienst werkt nog steeds met dezelfde verouderde systemen waarin waarschijnlijk ook niet meer wordt geïnvesteerd. Al meerdere keren is de ‘Nieuwe Belastingorganisatie’ (NBC) aangekondigd, waarmee men sinds 1994 (!) bezig is.

Nieuwe Belastingdienst Curaçao

Vorige week werd de NBC nog middels promotiefilmpjes op lokale TV-stations aangekondigd. Maar met welk doel? Er is voorlopig helemaal geen NBC, dus wat heeft de burger aan deze propaganda?

En er is meer negatieve pers rond het ministerie van Financiën. Zo blijken er nog zo’n driehonderd onbeantwoorde Statenvragen te liggen. Het hoogste aantal van alle ministeries.

Ook heeft SOAB aangegeven dat door toedoen van het ministerie van Financiën de controle van de jaarrekening 2019 vertraging oploopt. Er zo zouden we nog wel even door kunnen gaan.

Leiding?

Maar wie heeft er nu eigenlijk de leiding op dat ministerie? Het was al breder bekend, maar uit een recent artikel over het Coördinatie Monitoring Team, dat de projecten van de COHO moet gaan aansturen, kunnen we opmaken dat Ersilia ‘Zus’ De Lannooy als interim Secretaris-Generaal binnen het ministerie van Financiën werkzaam is.

Maar wie heeft er nu eigenlijk de leiding op dat ministerie? Het was al breder bekend, maar uit een recent artikel over het Coördinatie Monitoring Team, dat de projecten van de COHO moet gaan aansturen, kunnen we opmaken dat Ersilia ‘Zus’ De Lannooy als interim Secretaris-Generaal binnen het ministerie van Financiën werkzaam is.
Ersilia 'Zus' De Lannooy

Als hoogste ambtenaar is zij verantwoordelijk voor het functioneren van het ministerie. En dat gaat haar kennelijk niet goed af. Maar hoe is zij op die positie terecht gekomen? Heeft er een selectieprocedure plaatsgevonden, of is dit weer een typisch gevalletje nepotisme van de huidige minister van Financiën?

‘Interim’ betekent tijdelijk. Is de procedure voor een permanente invulling van deze positie dan inmiddels opgestart? Je kunt je afvragen of het verstandig is om iemand die kennelijk haar handen meer dan vol heeft aan het ‘managen’ van haar eigen ministerie de aangewezen persoon is om ook de uitvoering van het Landenpakket te gaan coördineren?

Minister

Het zou goed zijn als een nieuwe regering nog eens kritisch kijkt naar de personen die nu op sleutelposities zijn geplaatst. Dat geldt allereerst voor de nieuwe invulling van de post van minister van Financiën zelf.

Na onder andere een voormalig directeur van een beveiligingsbedrijf en een woordvoerder van de raffinaderij is er behoefte aan een minister met inhoudelijke financiële kennis.

De COHO biedt Curaçao een unieke kans om de broodnodige hervormingen door te voeren. Daar moeten we mensen op zetten met de juiste kennis en kunde die daar met volle toewijding mee aan de slag kunnen gaan.

Bronnen: