Pasen omgeven door een rouwrand van verdriet op Curaçao

In dit paasweekend zijn op Curaçao veertien mensen aan het coronavirus overleden. Een van hen overleed thuis, een in een verzorgingshuis, de anderen overleden in het ziekenhuis. In totaal zijn er sinds de pandemie op Curaçao 52 mensen gestorven. 

door Jacqueline Hooftman

Nadat er vorig jaar zestien mensen aan het coronavirus waren bezweken, en drie na de  nieuwjaarsvieringen, leek het erop dat Curaçao de situatie onder controle had: het aantal besmettingen bleef schommelen rond de zestig, en er waren telkens niet meer dan drie patiënten in het ziekenhuis. Tot begin februari stierven drie mensen, maar het aantal actieve cases daalde. Vanaf begin maart begonnen de cijfers echter gestaag op te lopen. 

Op 15 maart ging het fout: Vanaf die dag zijn er circa 150 besmettingen per dag bijgekomen. Op 18 maart werd opnieuw een dode geregistreerd. Twee dagen later, op 20 maart, is het aantal actieve besmettingen 1.000. Zes dagen later is dat aantal verdubbeld naar 2.021, en op de eerste dag van april zijn 3.466 besmette personen geregistreerd. 

Het begin van de tweede golf op Curaçao valt samen met het begin van de tweede golf coronabesmettingen in buurland Venezuela. De regering in Caracas kondigde op 21 maart een totale lockdown af, nadat sinds 16 maart een snelle stijging van het aantal besmettingen was geconstateerd met twee tot drie keer meer doden per dag. 

Volgens de medisch directeur van het Curacao Medical Center is de situatie in het ziekenhuis ernstig, maar nog wel onder controle. Er liggen 126 corona patiënten in het ziekenhuis. Vanuit Nederland zijn  20 medici en verpleegkundigen onderweg om bijstand te verlenen.