Goed bestuur? UTS blijft stoutste jongetje van de klas

In de week dat Curaçao zich opmaakt voor een bewustwordingscampagne over corruptie vanuit een echt burgerinitiatief, spant UTS - een overheidsbedrijf - de kroon. De demissionaire regering Koeiman probeerde samen met de telecomprovider nog even gauw wat commissarissen naar binnen te sluizen. Naar de motieven mag je raden.

Wanneer de overheid een bestuurlijke beslissing wil nemen ten aanzien van een overheidsinstantie moet eerst advies worden ingewonnen bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, de SBTNO. Een tandeloze tijger, omdat van de adviezen gemotiveerd afgeweken mag worden. En dat gebeurt dan ook massaal.

Zover is het met het advies over de benoemingen bij UTS nog niet. Maar een gemotiveerde afwijking van het advies zal dit keer lastiger zijn, want er is nogal wat mis bij deze overheids NV.

Eigenhandig
Behalve dat er van vijf (her)benoemingen geen hout klopt en de toezichthouder ernstig bezwaar maakt, is er nog iets anders aan de hand. De telecomprovider heeft eigenhandig de profielschets voor toekomstige leden van de Raad van Bestuur aangepast. Al in 2011.

Ze zijn alleen vergeten die aanpassing voor te leggen aan de toezichthouder. Die was dan ook verbaasd. En al helemaal omdat ook nog eens niet duidelijk is of het management van UTS de aanpassing door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft laten vaststellen.

Wellicht niet verwonderlijk is de constatering van de toezichthouder dat de aangepaste versie niet in overeenstemming is met de in de Code van Goed Bestuur gestelde vereisten voor een specifieke profielschets.

Stout
En UTS blijkt op ander fronten ook nog eens het stoutste jongetje van de klas. SBTNO heeft bij de Kamer van Koophandel de statuten van de telecomprovider nog eens nagekeken. Eerder was al gebleken dat nog niet voldaan is aan de wettelijke verplichting om die te wijzigen.

Dat moet, anders zijn ze niet in lijn met de Code van Goed Bestuur. Een constatering die dus al wat ouder is, maar waar niemand van de overheid of UTS iets mee heeft gedaan of doet. En ook dat mag niemand verbazen: de nieuwe statuten vereisen een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek van toekomstige commissarissen. En wie zit daar nu op te wachten?

Nieuwe regering
Helemaal opmerkelijk is dat SBTNO al vanaf haar eerste advies in 2012 de regering, dan wel de Raad van Ministers opdraagt om een eigen adviescollege voor benoemingen en evaluatie in te stellen. Dat staat in de Code onder artikel 4.2. Maar dat is iedereen vergeten.

Eugene Rhuggenaath wil integriteitskamer
foto: Dick Drayer
Het voordragen aan de ministerraad van UTS-commissarissen is genomen op 17 maart. Door de toenmalig waarnemend minister van VVRP: Ornelio 'Kid' Martina (of was het toch partijgenoot Suzy Romer)?

De nieuwe regering onder leiding van beoogd premier Eugene Rhuggenaath heeft dus in eigen gelederen ook bestuurders die het niet zo nauw nemen met de regeltjes.

En dat terwijl in het regeerakkoord op pagina 14 beloofd wordt dat er een integriteitskamer komt die zich gaat bezighouden met corruptie en integriteit. Een meldpunt tegen corruptie.

Wellicht dat Rhuggenaath eerst de eigen collegae nog even aanspreekt en oude voornemens nog eens doorneemt en daar werk van gaat maken.

Blijkbaar is de strijd tegen corruptie en de wil om er iets aan te doen weerbarstiger dan de eerlijke burger kan bevroeden. En die is het - getuige de publiekscampagne van burgerinitiatief, Korsou Transparente - ondertussen goed zat!

Populaire posts