FAS: Glenn Camelia is niet de juiste man om input te geven aan een herziening van de screeningswet


De screeningswet wordt tegen het licht gehouden en voormalig formateur Glenn Camelia is door de commissie Evaluatie Screeningswet om input gevraagd. Dat blijkt uit een brief van Stella van Rijn, secretaris generaal (SG) van het ministerie van Algemene Zaken aan Camelia. 

De vraag van Van Rijn aan Camelia is opvallend, omdat er vorig jaar aangifte is gedaan tegen de oud-formateur. Daarin staat dat hij geknoeid zou hebben met de screeningswet tijdens zijn formatieopdrachten. De aangifte is in mijn bezit en blijkt ondertekend door FAS, Frente Akshon Sivil, de club die ook en met succes aangifte deed tegen oud-premier Gerrit Schotte.


De burgerbeweging vindt het onacceptabel dat de oud-formateur een rol speelt in de eventuele herziening van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers van het wetboek van strafrecht van Curaçao. 

Download hier de aangifte van FAS

Strafbaar
FAS is van mening dat Camelia mogelijk strafbaar heeft gehandeld en misdrijven heeft begaan tijdens zijn formatiewerkzaamheden in 2012 en 2013 ten behoeve van de kabinetten Hodge en Asjes. Maar ook zou Camelia en zijn kantoor, FCW Legal de overheid hebben opgelicht met retainer-opdrachten en aanverwante declaraties. Ischreef daar eerder al over op deze blog.

De burgerbeweging wil nu dat het Openbaar Ministerie de gemelde zaken in de aangifte grondig gaat bestuderen, nader onderzoek gaat doen om daarna over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van Glenn Camelia en eventueel andere betrokkenen.


Glenn Camelia loopt weg van het gerechtsgebouw na de zaak 'Lichtveld'

Declareren
Na zijn verkiezingsoverwinning op 19 oktober 2012 had Helmin Wiels aangegeven Glenn Camelia als informateur te wensen. Op dat moment was er volgens FAS binnen verschillende ministeries grote onvrede over de wijze waarop Camelia en zijn kantoor FCW Legal aan retainer-opdrachten was gekomen en over de wijze waarop daaraan invulling gegeven werd.

De onvrede bestond uit het in strijd met de comptabiliteitsregels aangaan van de contracten door de verschillende ministers. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer had aangetoond dat verschillende (PS) ministers onbevoegd hebben getekend voor het aangaan van retainer- en advieswerkzaamheden van FCW legal .

De onvrede binnen de ministeries tegen FCW Legal zag verder op de bedenkelijke wijze van uitvoering en op het separaat declareren naast de retainer overeenkomst.

Formatie
Glenn Camelia werd desondanks door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) positief gescreend en als informateur en even later als formateur benoemd. Er waren volgens FAS direct grote vraagtekens naar de rol van Camelia bij de formatie van het kabinet Hodge. De PAR werd buiten de deur gehouden doordat Glenn Sulvaran tot ieders verbazing uit de gele partij stapte en binnen no time steun gaf aan een nieuwe regering met PS signatuur.

Hangende de daarop volgende formatie (Hodge bleef maar drie maanden zitten) werd Pueblo Soberano partijleider Helmin Wiels op 5 mei 2013 vermoord op het strand van Marie Pampoen. De toenmalig bestuursvoorzitter van de partij, Donny Balentina  heeft tegen FAS gezegd dat Helmin Wiels in het formatieproces had aangegeven dat Elmer 'Kade' Wilsoe ongeschikt was voor de premierpost. Vooral vanwege zijn scheve schaats gereden in de Bientu -zaak, de vervolging van loterijkoning Robbie Dos Santos. 

De positie van Ivar Asjes had Wiels eerder al besproken. Asjes zou voor het premierschap ongeschiktheid zijn, onvoldoende draagvlak hebben binnen de partij en vanwege issues uit het verleden ook niet door de screening komen.

Wiels liet Balentina weten dat hij de voormalige ex-BPD minister Carlos Trinidad als minister-president had voorgedragen. De rest van de Pueblo Soberano ministers en de zittende gevolmachtigde minister zouden blijven zitten. Voormalig gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Roderick “Roy” Pieters bevestigt dat tegenover FAS.

Bestuursvoorzitter Balentina werd vervolgens genegeerd door formateur Camelia, die de onderhandelingen vervolgde met Marvelyne Wiels en Ivar Asjes. Deze route werd al duidelijk op de begrafenis van Helmin Wiels. Daar maakte zijn zus Marvelyne bekend dat haar broer Ivar Asjes als premier was voorgedragen en dat haar familie die voordracht steunde. 

Laatste brief 
Cruciaal in dit scenario was de brief van 24 april 2013 van Wiels gericht aan formateur Glenn Camelia. De brief kwam pas naar boven na de moord op Wiels. FAS zegt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de handtekening op die brief vervalst is, dat die niet van Helmin Wiels is.


Op 29 mei 2013 deelden een aantal PS-leden kopieën van die voordrachtsbrief uit aan de pers op Curaçao. daarin stond dat Wiels zijn zus Marvelyne Wiels als gevolmachtigd minister in Den haag wilde, Jaime Cordoba als minister van Sociale Zaken en Ivar Asjes als minister-president. 

De briefdatum van 24 april 2013 is volgens FAS opmerkelijk omdat Camelia een deadline had gesteld voor de voordrachten op 22 april. De start van de screening stond gepland op die dag. De brief was bovendien in tegernspraak met wat Wiels besproken had met Donny Balentina.

Aubert Wiels, de broer van Helmin  heeft volgens FAS twee handtekening-analyses op de brief losgelaten. Een verricht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Nederland en een door een forensisch instituut in Puerto Rico. De conclusie van beide analyses was dat de handtekening van Helmin Wiels vervalst was. De analyses zouden in het bezit van het Openbaar Ministerie zijn.

Camelia moet volgens FAS geweten hebben dat de brief van 24 april 2013 een vervalsing was. Immers de voordrachten van de coalitiepartners waren 22 april binnengekomen en doorgestuurd naar de VDC voor screening.

Ivar en Marvelyne
Eind mei 2013, zo gaat FAS verder, begonnen geruchten aan te zwellen dat Ivar Asjes niet door de screening zou zijn gekomen. Asjes bood op 1 juni 2013 aan om het resultaat van zijn screeningsrapport openbaar te maken. Asjes' publieke aanbod werd vrijwel direct in de kiem gesmoord door formateur Camelia, die zich beriep op de screeningswet. In de interpretatie van Camelia mag niemand de gegevens van de screening naar buiten brengen, ook niet als het je eigen screening betreft.

Na de formatie en installatie van het nieuwe kabinet-Asjes ontstond al gauw opnieuw ophef over de screening. Het Curriculum Vitae van de kersverse gevolmachtigde minister, Marvelyne Wiels, bevatte grote onwaarheden en riepen vragen op over haar screening. Was zij wel gescreend?


Aan de Curaçaose pers vertelde Marvelyne tijdens een persconferentie, geflankeerd door Asjes, dat zij door de Nederlandse Veiligheidsdienst AIVD zou zijn gescreend. Dat bleek een leugen, AIVD ontkende. 

Ook de screening van de ambtenaar Ivar Asjes als minister-president en de directeur van SMS Curaçao uit de goksector, Stanley Palm als minister van Economische Zaken bleken omstreden. Willens en wetens een kandidaat voordragen die niet gescreend is, is volgens FAS strafbaar.

Tenslotte
Voor zover bekend heeft het Openbaar Ministerie nog geen besluit genomen om onderzoek te verrichten of Glenn Camelia te vervolgen. Wel heeft de rechter in een andere zaak geoordeeld dat beschuldigingen geuit door George Lichtveld over het declaratiegedrag van FCW-Legal voldoende feitelijke grondslag heeft. De kwalificatie 'louche advocatenkantoor' mocht volgens de rechter gebruikt worden.

Stella van Rijn zou er volgens FAS daarom goed aan doen om Glenn Camelia met enige gereserveerdheid te presenteren en voorlopig even niet van zijn diensten gebruikmaken. Het zou de geloofwaardigheid aantasten van voorstellen die moeten leiden tot een herziene screeningswet.